Tarieven

De tarieven worden jaarlijks vastgesteld. Voor 2017 gelden onderstaande tarieven.

Kerkbijdrage

Richtbedrag € 85

Kerkelijke diensten

Stipendium H. Mis € 11
Doopviering € 50
Communievoorbereiding € 50
Vormselvoorbereiding € 50
Huwelijksviering € 370
Jubileumviering € 280
Kerkelijke uitvaart (eucharistie of gebedsviering in de kerk) € 450
Kerkelijke uitvaart kind (tot 18 jaar) € 220
Gebedsdienst uitvaart op kerkhof of crematorium € 220
Urn uitstrooien € 75
Toestemming lichten tot herbegraving € 310

Deelnemers kerkbijdrage

De kosten van de uitvaartdienst worden verminderd met de kerkbijdrage van de drie voorafgaande jaren tot maximaal het bedrag van de kosten.
Doop en Communie zijn gratis wanneer in het voorafgaande jaar tenminste € 85 kerkbijdrage is betaald.

Grafrechten

Enkel graf
Begravingskosten (graf delven en sluiten) € 586
Grafrechten voor 20 jaar € 430
Onderhoudsbijdrage voor 20 jaar € 620
Verlenging grafrechten voor 10 jaar € 215
Verlenging onderhoudsbijdrage voor 10 jaar € 310
Dubbeldiep graf
Begravingskosten (graf delven en sluiten) € 626
Grafrechten voor 20 jaar € 645
Onderhoudsbijdrage voor 20 jaar € 620
Verlenging grafrechten voor 10 jaar € 323
Verlenging onderhoudsbijdrage voor 10 jaar € 310
Urnengraf
Graf aanmaken en sluiten € 260
Grafrechten voor 20 jaar € 323
Onderhoudsbijdrage voor 20 jaar € 620
Verlenging grafrechten voor 10 jaar € 162
Verlenging onderhoudsbijdrage voor 10 jaar € 310
Urnenmuur
Plaatsingskosten en afdekplaat € 200
Ruimte rechten voor 20 jaar € 645
Onderhoudsbijdrage voor 20 jaar € 620
Verlenging ruimte rechten voor 10 jaar € 324
Verlenging onderhoudsbijdrage voor 10 jaar € 310