Eerste Communie

1e Heilige Communie 170416- 1011e Heilige Communie 240416- 143De Eerste Heilige Communie

Rond de leeftijd van acht jaar mogen gedoopte kinderen voor het eerst deelnemen aan de Maaltijd van de Heer.

De kinderen in groep vier worden hierop voorbereid in het parochiecentrum door de vrijwilligers van de parochie, door de diaken en de priesters.

Voor de ouders worden enkele ouderavonden georganiseerd.

Uiteraard dragen de ouders op de eerste plaats de verantwoordelijkheid bij de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. Van hen wordt verwacht dat ze hun kinderen opvoeden in het geloof, hen thuis leren bidden en hen meenemen naar de H. Mis.

Praktische informatie

De data waarop in onze parochie de Eerste Heilige Communie wordt gevierd zijn:

  • Zondag 15 april 2018 om 10.00 uur in de St.-Janskerk
  • Zondag 22 april 2018 om 10.00 uur in de  St.-Antoniuskerk
  • Donderdag 10 mei 2018 (Hemelvaartsdag) om 10.30 uur in de St.-Bartholomeuskerk

De voorbereiding voor de kinderen van groep vier van de basisschool start weer in het najaar van 2017. De voorbereiding in Waalwijk is in principe na schooltijd in het parochiecentrum. Communicanten in Waspik ontvangen hun voorbereiding in principe op woensdagmiddagen.

De eerste ouderavond voor Waalwijk is voorzien op dinsdag 31 oktober 2017 om 20.00 uur; de eerste ouderavond voor Waspik moet nog worden gepland. De data van volgende avonden worden tijdens de eerste ouderavond bekend gemaakt. Ouderavonden in Waalwijk zijn steeds in het parochiecentrum bij de St.-Antoniuskerk; ouderavonden in Waspik zijn steeds in de Oude Pastorie bij de St.-Bartholomeuskerk.

U kunt zich aanmelden door middel van de informatiebrieven, die via de scholen worden verspreid, ofwel telefonisch via ons parochiecentrum.

Klik hier voor het aanmeldingsformulier.
Klik hier voor de begeleidende brief voor Waalwijk.
Klik hier voor de begeleidende brief voor Waspik.

De ouderbijdrage bedraagt € 50 (ter dekking van de voorbereidings- en projectkosten). Indien het voorgaande jaar (2017) minimaal € 75 gezinsbijdrage is betaald, dan is er geen ouderbijdrage verschuldigd. Tijdens de communieviering maakt een fotograaf foto’s; deze komen op een DVD. De kosten hiervan zijn € 15 voor iedereen. Voor de rust tijdens de viering, maakt alleen hij de foto’s, dus niemand anders. Wij vragen u aan het eind van de ouderavond de bijdrage(n) te betalen. Graag in gesloten envelop met naam van de communicant. Mocht betaling in één keer bezwaarlijk zijn, laat het ons even weten.

1e Heilige Communie 240416- 162

1e Heilige Communie 170416- 113

Groepsfoto 313