Mededelingen

Mededelingen dit weekend

18 en 19 november bent u weer in de gelegenheid om kerstkaarten te ondertekenen. Deze zullen worden opgestuurd naar onze zusterparochie Cristo Resucitado in Curicó, Chili, waar ze in de nachtmis worden uitgereikt. Ook zal er na de viering een deurcollecte worden gehouden. Van de opbrengst worden kerstpakketten gekocht voor de allerarmste families, zodat zij ook een fijne kerst hebben.

Deze collecte willen wij van harte bij u aanbevelen.

 

Woensdag 29 november zal mgr. De Korte in de St. Jan een lezing geven.

De avond begint om 18.45 uur met een Eucharistieviering en aansluitend zal de bisschop spreken over de betekenis van de christelijke kerken in onze samenleving en de overeenkomsten en verschillen met de Islam.

De bijeenkomst duurt tot ongeveer half negen.

Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.