Mededelingen

Mededelingen weekend 17-18 februari

Vanuit het project van de Vastenactie, melden wij deze week het volgende:

De vastenactie heeft dit jaar een project in het uiterste noorden van Zambia, in de stad Mbala. Hier steunen ze het sociale werk van de Zusters van de Heilige Harten van Jezus en Maria. Het Vastenactie campagne traject richt zich dit jaar op 300 hiv-positieve mannen en vrouwen, die weduwe, weduwnaar of alleenstaande ouder zijn en een laag inkomen hebben. Het doel van het project is om de onafhankelijkheid van deze mensen te vergroten, door ze te trainen op ondernemerschap en manieren om in hun levensonderhoud te voorzien.

Graag vraag ik uw aandacht voor de actie Kerkbalans die weer van start gaat. De kerkbijdrage is noodzaak voor onze parochie, want er is geen financiële bijdrage vanuit rijk of provincie. Onze bisschop heeft het mooi verwoord: ‘de Kerk kan niet van lucht leven’. En onze penningmeester vult aan: ook als we niet heel erg vertrouwd zijn met de liturgische traditie van de kerk, is er helemaal niks op tegen om deze zondag toch eens stil te staan bij een kerkbijdrage aan onze parochie.

De Stille omgang vindt dit jaar plaats in de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 maart. Vertrek vanuit Waspik: 20.15 uur, opstappen bij ’t Vaartje huisnummer 26. Vertrek vanuit Waalwijk: 20.40 uur, opstappen bij bushalte Vredesplein. Deelname € 20 per persoon. Vertrek uit Amsterdam om 4.00 uur. Aanmelden kan bij de heer Hendriks, Putstraat 60, Waalwijk. Flyers liggen op de tafels bij ingang.