Mededelingen

Mededeling weekend 18 en 19 augustus

De inzegening van het huwelijk van Silvester van Spréw en Trien Heesbeen zal zijn op zaterdag 25 augustus om 14.00 uur in de St. Janskerk.

In het weekend van 25 en 26 augustus wordt in onze parochiekerken de jaarlijkse MIVA collecte gehouden. De opbrengst van de collecte is bestemd voor auto’s voor medische zorg in Zimbabwe, zodat ook hier de bevolking de zorg kan ontvangen waar ze recht op hebben. Van harte aanbevolen!