Archief 2015

Oktobermaand – Rozenkransmaand

In de maand oktober zal op iedere woensdagavond het vertrouwde Rozenkransgebed gebeden worden in de St. Antoniuskerk. Maria is de belangrijkste heilige, zij is de moeder van Jezus en is ook ons tot moeder gegeven. Wij willen graag gezamenlijk op haar voorspraak bidden op 7, 14, 21 en 28 oktober om 19.00 uur. U bent van harte uitgenodigd […]

Verzoek van Mgr. Hurkmans om ontslag door Paus Franciscus aanvaard

​’s-Hertogenbosch, 11 september 2015 Priesters, diakens, Pastoraal werk(st)ers en pastoraal assistenten, Aan de gelovigen en u allen, die zich verbonden weten met het bisdom van ’s-Hertogenbosch, Sinds juli 2014 ontbreken mij de krachten om mijn werk ten volle uit te oefenen. Gelukkig heeft in het bisdom vrijwel alles, in een uitstekende verstandhouding met de hulpbisschop, […]

Pauselijke Onderscheiding voor Mevr. Phily den Teuling

Op zondag 21 juni heeft mevrouw Phily den Teuling aan het einde van de eucharistieviering in de St. Antoniuskerk de hoge pauselijke onderscheiding Pro ecclesia et pontifice ontvangen uit handen van pastoor/deken M. Dorssers. Deze onderscheiding wordt niet vaak toegekend; je moet nogal veel jaren je zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor de kerk en het […]

Samen op bedevaart?

Dat kan! Al meer dan 255 jaar trekt de bedevaart Heusden Kevelaer naar dit genade oord in Duitsland. Ook vanuit Waalwijk sluiten we aan. Het valt altijd in het laatste weekend van juli, dit jaar dus op 25 en 26 juli. De bus staat om 10.30 uur bij de Antoniuskerk en brengt ons naar Kevelaer. […]

Rozenkrans Waspik

Gedurende de Meimaand wordt er iedere dinsdag in de meimaand om 19.00 uur in de oude Pastorie te Waspik het rozenkrans gebed gebeden. Hiervoor nodigen wij u allen van harte uit. Hierna is er gelegenheid om gezamenlijk onder het genot van een kop koffie wat dagelijkse dingen met elkaar te delen.

Meimaand – Mariamaand

Maria neemt in het leven van katholieken een belangrijke plaats in. Maria is de belangrijkste heilige, de moeder van Jezus, maar zij is ook ons tot moeder gegeven. En bij een moeder klop je nu eenmaal nooit tevergeefs aan. In de meimaand willen wij, samen met u, het vertrouwde rozenkransgebed bidden. Steeds op woensdagavond om […]

Openstelling Mariakapel

Vanaf 7 april tot eind oktober 2015  zal de Mariakapel bij de St. Janskerk weer dagelijks opengesteld worden om 09.00 uur en toegankelijk zijn voor iedereen tot 17.00 uur.

Oecumenische Vespers 30 maart

Op maandag aanstaande in de Goede Week, 30 maart, organiseert de Raad van Kerken te Waalwijk om 19.00 uur Oecumenische Vespers in de St.-Antoniuskerk. Diaken Anton van Diessen en Jan de Gruijter gaan voor in gebed. U bent van harte uitgenodigd mee te bidden.Het thema zal zijn: Kom tot jezelf, dan kun je er zijn […]