Nieuws

Feestelijke jubileumviering St.-Bartolomeuskerk

Op zondag 27 augustus viert onze parochie een driedubbel feest. We vieren het feest van de patroon van de Waspikse St.-Bartholomeuskerk, we vieren de afronding van de restauratie van het priesterkoor en we vieren het 175-jarig bestaan van de kerk. Eigenlijk zijn we met het 175-jarig bestaan driekwart jaar te laat. Immers op 4 oktober […]

Kapelaan Minh, 25 jaar priester.

Op zondag 25 juni a.s. zal om 13.00 uur een H. Mis worden gevierd in de St. Antoniuskerk. Kapelaan Minh zal hierbij voorgaan. De Vietnamese gebedsgroep viert dan haar jaarlijkse activiteiten vanwege de heilige apostelen Petrus en Paulus. Een mooie gelegenheid voor onze pastor om zijn zilveren priesterjubileum te vieren met deze groep. De viering […]

Bedevaart naar Lourdes

Op dinsdag 30 mei 2017 zal er om 20.00 uur een informatiebijeenkomst gehouden worden in het centrum “De Ontmoeting”  in Baardwijk, vlakbij de St. Clemenskerk,  over de bisdom bedevaart naar Lourdes van 14 tot 21 oktober 2017. Een medewerkster van het bureau van de Vereniging Nederlandse Bedevaarten  (VNB) zal een kleine presentatie geven over deze bedevaart, waarna de […]

Zilveren priesterfeest van pastor Minh

Op 13 juni 2017 zal het 25 jaar geleden zijn dat pastor  Nguyen Duc Minh tot priester werd gewijd. Dit zilveren priesterfeest zal gevierd worden op zondag 11 juni. We beginnen die dag om 10.00 uur met een plechtige eucharistieviering in de kerk St. Jan de Doper in Waalwijk. Na afloop van deze viering is er gelegenheid om […]

Meimaand – Mariamaand

In de komende Meimaand zullen we weer extra bijeenkomsten houden ter ere van Maria, de belangrijkste Heilige. Zij is de Moeder van Christus en is ook ons tot Moeder gegeven. Wij zullen gezamenlijk om haar voorspraak bidden en nodigen u uit voor het Rozenkransgebed op de woensdagavonden 3, 10, 17, 24 en 31 mei om […]

Bedevaart naar Elshouts Wonderbare Moeder

We gaan weer op pad Met de zeer geslaagde pelgrimage naar Den Bosch in septem­ber 2016 nog in het achterhoofd, organiseert de parochie Sint Jan de Doper in mei 2017 opnieuw een bedevaart. Op dins­dag 16 mei pelgrimeren we naar Elshout. Parochianen en ook anderen zijn van harte welkom. Speciaal uitgenodigd om met ons mee […]

Correctie t.o.v. Parochieblad.

Op pagina 3 van het Parochieblad van februari 2017 treft u een artikel aan over een Documentaire, betreffende een project van de Vastenactie 2017.  Inhoudelijk is het artikel heel juist en goed. Onder het artikel staat cursief vermeld: “ De documentaire wordt op 18 februari om 17.30 uur op NPO 2 uitgezonden.”  Juist is dat de […]

Tieners komen in actie

Komend weekend staat in het teken van DiaconAction. In de parochie Sint Jan de Doper zullen tieners die dit jaar gevormd worden, zich inzetten voor de mensen in hun omgeving die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Met DiaconAction kunnen tieners, door zelf in actie te komen, ontdekken hoe zij Jezus kunnen navolgen in […]