150 jaar Capella St. Caecilia

In het boekwerkje “Bij een parochie hoort een zangkoor” beschrijft de heer Ton van Vugt dat er zeker vanaf 1750 wordt gezongen in een Bartholomeuskerk te Waspik. Dit kan met zekerheid worden gesteld omdat in het jaar 1749 voor het eerst wordt vermeld dat uit de kerkenkas 10 gulden betaald moet worden aan de “sangers”van het koor.

Het is niet helemaal duidelijk waarom, maar in november 1867 wordt het koor door interne onenigheden ontbonden door pastoor Van Iersel, waarna het gezelschap enkele dagen later wordt her-opgericht, met de opmerking dat “Alle sangers zich gaarne onderwerpen aan het reglement en gevolgelijk lid blijven van het koor “.

Dat jaar, 1867, wordt officieel beschreven als het jaar van oprichting van het koor. Vandaar dat nu, in 2017, bij de viering van het Caeciliafeest, wordt stil gestaan bij dit bijzonder jubileum. In het kader van dit 150-jarig bestaan zal het koor een jubileum-CD uitbrengen. Wat de muziekkeuze betreft is gekozen voor een deel uit het requiem van Fauré, de Krönungsmesse van Mozart en een viertal andere geestelijke liederen. De kosten van deze speciale CD bedragen € 7,50. De mogelijkheid bestaat deze CD te reserveren of te bestellen via e-mail: fwmontens @ home . nl (zonder spaties).