27 oktober mis Staatsiedag St. Chrispinus en St. Chrispinianus

• Op maandag 27 oktober is er om 9.00 uur in de St. Jan een mis ter gelegenheid van de Staatsiedag van ons Besoyense Gilde St. Chrispinus en St. Chrispinianus. U bent van harte uitgenodigd om bij deze plechtige mis aan te sluiten.