Bedevaart Heusden-Kevelaer

kevelaer_gnadenkapelleElk jaar, in het laatste volle weekend van juli, pelgrimeert onze parochie naar Kevelaer. Wij sluiten daarbij aan bij de ‘Onze Lieve Vrouwe Broederschap der Processie van Heusden en Onderhoorige Plaatsen naar Kevelaer’. Dit is de oudste Nederlandse broederschap: de oprichting dateert van 1755.

Een pelgrimage houdt een mix in van devotie, religiebeleving, bemoediging en ontmoeting. Inspanning, vroomheid en gezelligheid kunnen heel goed hand in hand gaan. En waar men bijvoorbeeld in de Bossche Sint-Jan even bij Maria binnen loopt, ga je bij Maria in Kevelaer echt op bezoek.

Gnadenbild_KevelaerDe Mariaverering in Kevelaer gaat terug op een wonderbaarlijk prentje, een afbeelding van de maagd Maria als Consolatrix Afflictorum, ofwel Troosteres der Bedroefden. De marskramer Hendrick Busman (1607-1649) kreeg van de Maagd zelf tot driemaal toe de opdracht een kapelletje voor haar te bouwen. Hij gaf hieraan gehoor op 1 juni 1642 toen hij op het kruispunt van de weg Geldern-Kleef in de Kevelaerse Heide bij het hagelkruis stond, waar hij bij herhaling de opdracht kreeg. Al gauw kwamen er pelgrims en werden er genezingen gemeld. In 1647 erkende de Kerk acht van deze genezingen als wonderbaarlijk. In 1645-47 werd een bedevaartskerk gebouwd, de huidige Kerzenkapelle. In 1654 werd om de bidzuil een barokke koepelkapel gebouwd, de Gnadenkapelle. De grote Marienbasilika werd gebouwd in 1883-84 en werd in 1923 tot basiliek verheven.

Voor nadere informatie over de bedevaart kunt u zich wenden tot onze diaken, die voor deze bedevaart contactpersoon is.