Bijbel

Een geschiedenis van heil voor de mens

Het Boek bij uitstek over het nadenken over God is de Bijbel. Het is een verzameling van boeken waarin christenen van alle tijden inspiratie hebben gevonden. Het zijn teksten waarnaar wij luisteren en waarmee we bidden in de vieringen.

In grote lijnen gaat de Bijbel over hoe God de wereld schept, hoe de verhouding tussen God en mens verstoord raakt (zondeval) en hoe de weg is naar herstel. Het is een boodschap van heil voor de gelovige.

Het Oude Testament geeft in eerste instantie de heilsboodschap van God voor het joodse volk. Het Nieuwe Testament gaat over het leven, sterven en verrijzen van Jezus, en het leven van de eerste christenen in de Geest; de heilsboodschap geldt dan voor alle gelovigen.

Oude Testament

Het Oude Testament wordt van oorsprong ingedeeld in vijf secties.

  1. De Wet: De vijf boeken van Mozes, vanaf de schepping tot aan de uittocht naar het beloofde land. Bevat onder andere de leefregels van het verbond voor het volk van God.
  2. De historische boeken bevatten de geschiedenis van het volk van Israël, van de verovering van het beloofde land tot aan de verwoesting van de tempel en de Babylonische ballingschap.
  3. Poëzie en Wijsheid: bevatten gedichten, spreuken en liederen (psalmen).
  4. De grote profeten: Bevatten de verhalen van de profeten die proberen het volk de leefregels uit de wet na te laten leven.
  5. De kleine profeten: Deze hebben hun naam te danken aan de korte lengte van de tekst.

Nieuwe Testament

In het Oude Testament is veelvuldig vooruitgeblikt naar de Messias, de gezalfde Gods uit het huis van David, die het heil voor de mens komt herstellen. Christenen hebben Jezus gezien als de Messias, de Zoon van God, die het Oude Testament vervulde. Jezus werd als mens geboren, predikte een boodschap van geluk, werd gedood en verrees ten leven. Om ons niet verweesd achter te laten, zond Hij de Heilige Geest, de Trooster en Helper, om ons nabij te zijn.

  1. Evangeliën: vier eigen beschrijvingen van het optreden van Jezus, zijn sterven in Jeruzalem en zijn opstanding uit de dood.
  2. De Handelingen van de apostelen geven de geschiedenis weer van de apostelen van Jezus, de eerste christenen en de prediking van Paulus.
  3. De brieven bevatten aansporingen voor de eerste christengemeenten om te leven in Gods Geest.
  4. De Openbaring geeft tenslotte een vooruitblik naar wat ooit komen gaat, namelijk het einde van de wereld, de wederkomst van Christus op aarde, en het laatste oordeel.