Gebed

albrect_durer_praying_handsJezus roept ons op steeds te blijven bidden, steeds de verbondenheid met God-Vader, Zoon en Heilige Geest te zoeken. In de eredienst (liturgie) krijgt dit een bijzondere vorm, maar ook in ons persoonlijke, dagelijkse leven mogen we het gebed zoeken.

Hoe bidden?

Bidden kan het beste als we eerst een houding van stilte aannemen. Het kan helpen om ons te concentreren op een kruisbeeld of een afbeelding van Jezus of Maria. Ook kan het helpen een kaars te ontsteken. We mogen het gebed beginnen en afsluiten met het maken van een kruisteken, de beknoptste vorm van het belijden van ons geloof. Daarna richten we ons tot God. Dat kan met woorden of zonder woorden, als we maar op God betrokken blijven.

Soorten gebed

Bij bidden wordt vaak gedacht aan bidden voor een bepaalde intentie. Bijvoorbeeld bidden om een goede medische uitslag. Toch is het smeekgebed maar één vorm. We mogen dankbaar zijn en God danken in het dankgebed. En we mogen Hem prijzen in het lofgebed. En steeds weer mogen we bidden om vergeving voor die momenten dat we niet handelden in zijn geest.

Gebeden in het persoonlijke, dagelijkse leven

  • Het tafelgebed. Het is een goed gebruik om voor en na de maaltijd te bidden en God te danken voor het eten.
  • Bidden voor het slapen gaan.
  • Schietgebeden.
  • Het Angelus. dat gewoonlijk drie keer per dag wordt gebeden
  • Het rozenkransgebed. met behulp van een rozenkrans wordt herhaaldelijk het Onze Vader en het Weesgegroet gebeden.