Wees gegroet

Wees gegroet, Maria

Het zal je overkomen, een engel van God die zomaar in je kamer staat. De engel Gabriël brengt een ingrijpende boodschap voor deze jonge, verloofde vrouw. Maria schrok, maar de engel zegt dat ze niet hoeft te vrezen, want ze heeft genade gevonden bij God. Maria wordt bij haar naam genoemd; God heeft haar uitverkoren.

vol van genade

Het is de genade die ons met God verbindt en ons kracht geeft. Maria is zelf vol genade, begenadigd. Voor God is niets onmogelijk, en dat mag ook ons vertrouwen geven.

de Heer is met u

‘Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord,’ was het gelovige antwoord van Maria. Vol vertrouwen dat God met haar is. Dat is ook zo. God laat haar, en niemand van ons in de steek.

gij zijt de gezegende onder de vrouwen

Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. En Elisabeth werd vervuld van de Heilige Geest. ‘Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt?’ Wij mogen in dankbaarheid beseffen dat Maria en alle Gods lieve heiligen ons helpen om tot Christus te mogen komen.

en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot

Maria is door God uitgekozen om Christus te dragen. Ook ons wordt gevraagd om Christus te dragen, en uit te dragen in deze wereld. Ook wij mogen vol zijn van Hem.

Heilige Maria, Moeder van God

Moeder van Christus, moeder van de Kerk, moeder van ons allen. Op het kruis gaf Jezus ons zijn moeder tot onze moeder. ‘Vrouw, zie daar uw zoon’ en ‘zie daar uw moeder’. Een echte moeder van kribbe tot kruis, van de wieg tot het graf. Bij een echte moeder kun je altijd en met alles terecht.

bid voor ons, zondaars

Maria spreekt altijd voor ons ten beste. We kunnen bij haar terecht. We mogen altijd onder haar moedermantel schuilen, wetend dat ze als een echte moeder altijd van ons houdt.

nu en in het uur van onze dood

Een moeder is altijd met haar kinderen begaan. Als ze niet bij haar zijn, dan denkt ze wel aan hen. Een moeder wil haar kinderen altijd helpen en beschermen. We mogen er dus ook op vertouwen dat in goede en kwade momenten, en op het moment van ons sterven, er altijd één iemand is die aan ons denkt en voor ons bidt.

Wees gegroet, Maria,
vol van genade,
de Heer is met u;
gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.