Caritas

Logo caritasCaritas houdt in concrete hulpverlening voor personen in nood. Caritas is dienstbaar zijn aan de samenleving vanuit christelijke overtuiging. Dit is een opdracht van de Kerk – het hoort bij christen zijn. De Kerk bevordert daarmee de sociale rechtvaardigheid.

Onze parochie werkt nauw samen met de RK Parochiële Caritasinstelling (PCI). De PCI heeft een eigen website. Daar vindt u uitgebreidere informatie.

In het kort:

  • Hulptelefoon (06) 1991 7266
  • Website pci.sintjanwaalwijk.nl
  • Bank: NL60 RABO 0132 0552 60
  • ANBI: RSIN 002609411