Bestuur en bestuurscommissies

Parochiebestuur

De taak van het parochiebestuur bestaat in de eerste plaats uit het beheer van de materiële zaken van de parochie, de bekende drie G’s: geld, gegevens en gebouwen. Te denken valt hierbij aan het onderhoud van de kerk en de andere bezittingen, het verlichten, verwarmen en het schoonhouden van het gebouw, de beveiliging van kerk, het onderhoud van de liturgische gewaden, linnengoed en liturgisch vaatwerk, de lonen van geestelijken, organist, dirigent en anderen, de ledenadministratie en alle andere administraties.

Het parochiebestuur dient zorg te dragen voor het verwerven van de nodige financiële middelen om al de (niet geringe) kosten te kunnen betalen. Geen sinecure; iedere bijdrage is dan ook welkom!

Inzake pastorale aangelegenheden heeft het parochiebestuur een adviserende taak.

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

 • voorzitter: pastoor Verbraeken, Grotestraat 285, 5141 JT Waalwijk
 • vicevoorzitter: mevrouw Berdien (H.G.C.) Kobben-de Kort, Taxandriahof 11, 5141 KM Waalwijk
 • secretaris: de heer Jack L.P.M. Janssens, Rembrandtpark 84, 5143 GA Waalwijk
 • penningmeester: de heer Cees A.A.M. Bierings, Annie M.G. Schmidtplein 27, 5144 ZA Waalwijk
 • portefeuille vastgoedbeheer: de heer Ad F.J.M. Passier, Van Brederodelaan 5, 5141 EL Waalwijk
 • portefeuille begraafplaatsen: de heer Will C.J.F. Donders, Hollandsestraat 18, 5141 HG Waalwijk
 • portefeuille medewerkers en vrijwilligers: mevrouw Cissy (F.I.H.M.) de Bruyn, De Roonlaan 23, 5165 VA Waspik
 • portefeuille communicatie: de heer Wil Simons, Kaatsheuvel

 

Jack Janssens Cees Bierings
 Ad Passier    Cissy de Bruyn

 

Bestuurscommissies

Een parochie besturen omvat tal van gebieden, ieder met eigen, vaak specialistische, materie. Het is daarom goed dat het bestuur zich laat bijstaan door een vijftal commissies, die ieder een werkveld voor zijn rekening neemt.

Commissie Financiën

De commissie Financiën zorgt voor de ondersteuning van het bestuur in financiële aangelegenheden. Te denken valt daarbij aan het voorbereiden van de begroting, de jaarrekening en de meerjarenonderhoudsbegrotingen. Ook valt te denken aan de financiële administratie, de ledenadministratie en de kerkbijdrageadministratie. Bovendien adviseert de commissie het bestuur op het gebied van beleggingen.

De samenstelling van de commissie is als volgt:

 • de heer Cees Bierings (coördinator vanuit het bestuur)
 • de heer Kees Kraneveld
 • de heer Jan Sebregts
 • de heer Paul Geritz
 • de heer Jan Klerkx

Commissie Vastgoedbeheer

De commissie Vastgoedbeheer zorgt voor het onderhoud van onze gronden en gebouwen. Met name de planning en uitvoering van het groot onderhoud is daarin belangrijk.De samenstelling van de commissie is als volgt:

 • de heer Ad Passier (coördinator vanuit het bestuur)
 • de heer Hans van der Krabben (St.-Antoniuscomplex)
 • mevrouw Phily den Teuling (St.-Clemenskerk en kerk St. Jan de Doper)
 • de heer Bert de Graauw (St.-Bartholomeuskerk, St.-Theresiakerk)
 • de heer Frank Heijnen (secretaris)

Commissie Medewerkers en Vrijwilligers

De commissie Medewerkers en Vrijwilligers onderhoudt de contacten met de vele groepen van vrijwilligers in onze parochies. Zij zorgt ervoor dat adressenbestanden actueel blijven. Tevens draagt de commissie zorg voor alle verplichtingen die de parochie als werkgever heeft.

De samenstelling van de commissie is als volgt:

 • mevrouw Cissy de Bruyn (coördinator vanuit het bestuur)
 • mevrouw Anja Baar
 • de heer Gert-Jan Popelier
 • mevrouw Lia Janssens-van Vliet

Commissie Begraafplaatsen

De samenstelling van de commissie begraafplaatsen is als volgt:

 • de heer Will Donders (coördinator vanuit het bestuur)
 • mevrouw Joke Duquesnoy
 • mevrouw Jos Heijnen-Harperink
 • de heer Jan Elshof
 • de heer Hubert van Dongen
 • de heer Albert Zijlmans

Commissie Communicatie

De commissie Communicatie zorgt voor de informatievoorziening intern en extern. Te denken valt aan de website, het parochieblad, nieuwsbrieven, maar ook aan contacten met locale media. Coördinator vanuit het bestuur.