Ledenadministratie

Wij proberen als parochie onze ledenadministratie goed op peil te houden. We willen immers graag weten wie onze parochianen zijn, bijvoorbeeld om hun te kunnen benaderen voor het parochieblad. Veelal krijgen wij gegevens door vanuit de gemeentelijke basisadministratie, door middel van de zogenaamde sila-stip.

De ledenadministratie wordt onder andere ook gebruikt voor de parochiebijdrage, de belangrijkste bron van inkomsten van onze parochie. Het comité Parochiebijdrage voert jaarlijks actie en haakt in op de landelijke actie kerkbalans, om zoveel mogelijk parochianen te bewegen de parochie financieel te steunen met een vaste bijdrage per maand, kwartaal, half jaar of jaar.

Ook u kunt meedoen door uw bijdrage (automatisch) over te maken op één van onze rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank voor al uw giften.

Stuur een bericht aan de ledenadministratie

Om wijzigingen door te geven kunt u voor alle parochiekernen een bericht sturen aan de ledenadministratie. Wij zorgen ervoor dat de gegevens naar de juiste persoon worden doorgeleid.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht