Tarieven

De tarieven worden jaarlijks vastgesteld. Voor 2019 gelden onderstaande tarieven.

Kerkbijdrage

Richtbedrag € 96

Kerkelijke diensten

Stipendium H. Mis € 11
Doopviering € 50
Communievoorbereiding € 50
Vormselvoorbereiding € 60
Huwelijksviering € 380
Jubileumviering € 290
Kerkelijke uitvaart (eucharistie of gebedsviering in de kerk) € 470
Kerkelijke uitvaart kind (tot 18 jaar) € 230
Gebedsdienst uitvaart op kerkhof of crematorium € 230
Urn uitstrooien € 75
Toestemming lichten tot herbegraving € 320

Deelnemers kerkbijdrage

De kosten van de uitvaartdienst, doop en communie worden verminderd met de kerkbijdrage van de drie voorafgaande jaren tot maximaal het bedrag van de kosten. Het richtbedrag voor de jaarlijkse kerkbijdrage is € 96,00.

Grafrechten

Enkel graf
Begravingskosten (graf delven en sluiten) € 601
Grafrechten voor 20 jaar € 440
Onderhoudsbijdrage voor 20 jaar € 660
Verlenging grafrechten voor 10 jaar € 220
Verlenging onderhoudsbijdrage voor 10 jaar € 330
Dubbeldiep graf
Begravingskosten (graf delven en sluiten) € 636
Grafrechten voor 20 jaar € 660
Onderhoudsbijdrage voor 20 jaar € 660
Verlenging grafrechten voor 10 jaar € 330
Verlenging onderhoudsbijdrage voor 10 jaar € 330
Urnengraf
Graf aanmaken en sluiten € 270
Grafrechten voor 20 jaar € 33o
Onderhoudsbijdrage voor 20 jaar € 660
Verlenging grafrechten voor 10 jaar € 165
Verlenging onderhoudsbijdrage voor 10 jaar € 330
Urnenmuur
Plaatsingskosten en afdekplaat € 200
Ruimte rechten voor 20 jaar € 660
Onderhoudsbijdrage voor 20 jaar € 660
Verlenging ruimte rechten voor 10 jaar € 330
Verlenging onderhoudsbijdrage voor 10 jaar € 330