Tarieven

De tarieven worden jaarlijks vastgesteld. Voor 2018 gelden onderstaande tarieven.

Kerkbijdrage

Richtbedrag € 90

Kerkelijke diensten

Stipendium H. Mis € 11
Doopviering € 50
Communievoorbereiding € 50
Vormselvoorbereiding € 60
Huwelijksviering € 370
Jubileumviering € 280
Kerkelijke uitvaart (eucharistie of gebedsviering in de kerk) € 460
Kerkelijke uitvaart kind (tot 18 jaar) € 225
Gebedsdienst uitvaart op kerkhof of crematorium € 225
Urn uitstrooien € 75
Toestemming lichten tot herbegraving € 310

Deelnemers kerkbijdrage

De kosten van de uitvaartdienst, doop en communie worden verminderd met de kerkbijdrage van de drie voorafgaande jaren tot maximaal het bedrag van de kosten. Het richtbedrag voor de jaarlijkse kerkbijdrage is € 90,00.

Grafrechten

Enkel graf
Begravingskosten (graf delven en sluiten) € 596
Grafrechten voor 20 jaar € 430
Onderhoudsbijdrage voor 20 jaar € 640
Verlenging grafrechten voor 10 jaar € 215
Verlenging onderhoudsbijdrage voor 10 jaar € 320
Dubbeldiep graf
Begravingskosten (graf delven en sluiten) € 636
Grafrechten voor 20 jaar € 645
Onderhoudsbijdrage voor 20 jaar € 640
Verlenging grafrechten voor 10 jaar € 323
Verlenging onderhoudsbijdrage voor 10 jaar € 320
Urnengraf
Graf aanmaken en sluiten € 260
Grafrechten voor 20 jaar € 323
Onderhoudsbijdrage voor 20 jaar € 640
Verlenging grafrechten voor 10 jaar € 162
Verlenging onderhoudsbijdrage voor 10 jaar € 320
Urnenmuur
Plaatsingskosten en afdekplaat € 200
Ruimte rechten voor 20 jaar € 645
Onderhoudsbijdrage voor 20 jaar € 640
Verlenging ruimte rechten voor 10 jaar € 324
Verlenging onderhoudsbijdrage voor 10 jaar € 320