Diaken Schravendeel

Diaken Rein Schravendeel

Als diaken mag ik in uw midden verblijven en bijdragen aan onze gemeenschappelijke reis als Gods volk onderweg. Mijn naam is Rein Schravendeel, 56 jaar, al 32 jaar gehuwd met Ellen, trotse vader en grootvader. Ik werk al vele jaren voor het Ministerie van Defensie waar ik initieel een opleiding heb gevolgd in de weg- en waterbouwkunde.

Ik ben al vele jaren actief als vrijwilliger binnen de kerk. In diverse koren heb ik de liturgie mede mogen ondersteunen. Daarnaast ben ik ook actief geweest als koster en als lid van een kerkbestuur. Deze activiteiten boden mij de gelegenheid een invulling te geven aan mijn geloof. Daarnaast waren ze ook nuttig en, niet onbelangrijk, zeer aangenaam.

Toch voelde ik dat ik mijn eigen plaats in de kerk, in het geloof, nog niet had bereikt. Ik hoorde God roepen, maar vond het lastig om daar mijn antwoord op te geven. In 2011 ben ik de diocesane geloofscursus in Den Bosch gaan volgen om niet alleen mijn kennis van het geloof te verdiepen maar ook op zoek te gaan naar mijn antwoord. Dit mocht ik ontvangen met als gevolg dat ik sinds 2013 de opleiding voor permanent diaken volg aan het Sint-Janscentrum te Den Bosch. In november 2017 ben ik diaken gewijd.

De eerste ontmoetingen die ik in uw parochie mocht hebben, waren zeer prettig. Ik hoop u te ontmoeten, in de liturgie en daarbuiten, met u te spreken en te bidden en, zeker ook, gezamenlijk te werken aan de verdere opbouw van de parochie.

Jezus riep zijn leerlingen op te dienen, in navolging van Zijn voorbeeld. Dat voorbeeld wil ik van harte volgen in uw parochie.

Maart 2018