Doopsel van Daan Klerks.

Op zondag 9 juni 2019 zal Daan Antonius Adrianus ( roepnaam Daan ) Klerks, geboren op 7 februari 2019, zoon van de heer Tom Klerks en van mevrouw Yvette van Hoof, door het ontvangen van het H. Doopsel om 11.30 uur in de kerk St. Jan de Doper, opgenomen worden in de parochiegemeenschap. We wensen hem en zijn ouders van harte geluk en Gods zegen voor de toekomst.