Doopsel van Jill Hijdra.

Op zondag 20 januari 2019 werd Jill Anna Maria Hijdra, geboren op 8 maart 2018, dochter van Paul Hijdra en van Robin van Amstel, door het ontvangen van het H. Doopsel om 12.00 uur in de kerk St. Jan de Doper, opgenomen in de parochiegemeenschap. We wensen haar en haar ouders van harte geluk en Gods zegen voor de toekomst.