Doopsel van Kathy Verbeek.

Op zondag 23 juni 2019 is Kathy Silvia Sophia ( roepnaam Kathy ) Verbeek, geboren op 29 januari 2019, dochter van het echtpaar Sjeng en Annieke Verbeek, door het ontvangen van het H. Doopsel om 13.00 uur in de kerk St. Jan de Doper in Waalwijk, opgenomen in de parochiegemeenschap. We wensen haar en haar ouders van harte geluk en Gods zegen voor de toekomst.