Doopsel van Mackenna van Rijn.

Op zondag 12 november 2017 zal Mackenna Nellyssa van Rijn, geboren op 9 juni 2017, dochter van Carmelita van Rijn, door het ontvangen van het Heilig Doopsel om 13.00 uur in de St. Antoniuskerk, opgenomen worden in de parochiegemeenschap. We wensen haar en haar moeder van harte geluk en Gods zegen voor de toekomst.