Doopsel van Mason Parijs.

Op zondag 6 mei 2018 zal Cornelis Hendrikus ( roepnaam Mason ) Parijs, geboren op 1 mei 2017, zoon van Mark Parijs en van Rosetta Biezemans, door het ontvangen van het H. Doopsel om 12. 00 uur in de kerk St. Jan de Doper, opgenomen worden in de parochiegemeenschap. We wensen hem en zijn ouders van harte geluk en Gods zegen voor de toekomst.