Doopsel van Vic Doppen.

Op zondag 23 juni 2019 zal Victor Floris ( roepnaam Vic ) Doppen, geboren op 24 december 2018, zoon van Tomas Doppen en van Tharys van Deijzen, door het ontvangen van het H. Doopsel om 15.30 uur in de kerk St. Jan de Doper in Waalwijk, opgenomen worden in de parochiegemeenschap. We wensen hem en zijn ouders van harte geluk en Gods zegen voor de toekomst.