Eucharistieviering op 15 augustus.

Op woensdag 15 augustus 2018, de dag waarop we de Marie Tenhemelopneming vieren, zal om 09.00 uur de Eucharistieviering gehouden worden in de kerk St. Jan de Doper. U bent van harte uitgenodigd voor de H. Mis op dit Mariafeest.