Franciscus gekozen als 266e opvolger van Petrus

Het lukte u meteen om de harten te winnen door uw eenvoudig “goedenavond”. Zelfs in ons land waren de meningen positief, en dat wil wel wat zeggen! U heeft altijd eenvoudig geleefd en u kent de stem van het volk, want u sprak de mensen op straat, in de metro of de bus, en zelfs bij het voetballen. U kent dus ook de strubbelingen en de moeite die de mensen hebben, want het leven is altijd een gevecht tussen het ideaal en de praktijk.

Verder heeft u meteen uw voorganger, paus Benedictus XVI bedankt en opgeroepen tot gebed voor hem, en u vroeg ook om het gebed van de mensen voor u. Verder heeft u de zegen uitgesproken over alle mensen, en niet alleen over de Rooms – Katholieken, en ook dat heeft mensen geraakt. U lijkt onverstoorbaar uzelf, en vele mensen hopen en bidden dat dat zo blijft.

Beste paus Franciscus, ik wens u toe te blijven lopen op het pad van Petrus dat af en toe ook glad en hobbelig kan zijn, vol obstakels, het is een bovenmenselijke taak die u wordt toevertrouwd. De verwachtingen zijn hooggespannen, te hoog mijns inziens… Ik geloof nog steeds van harte dat de Goeie God de paus schenkt die we nodig hebben, maar het is natuurlijk niet reëel om met bijna 1,3 miljard katholieken te zeggen: Wij zitten samen met de armen over elkaar, en u moet het maar doen in uw eentje als bijna tachtiger! Nee, wij moeten het geloof handen en voeten geven, en wij hopen, bidden en wensen dat u voor ons een Bruggenbouwer (Pontifex Maximus) en een goede herder mag zijn.

U roept op tot waarachtig geloof, tot vrede, tot liefde, medemenselijkheid en barmhartigheid… Iedereen hoort dit graag, want het zijn de kernwaarden van ons geloof, maar u roept ons ook op om geen salonkatholieken te zijn! U vraagt om navolgers van die Blijde Boodschap, niet om ja – knikkers. Uw naamgenoot heeft de Kerk hersteld in een periode die moeilijk was, en in Europa zijn de problemen op dit moment groot voor de Kerk en voor de gehele samenleving, we zijn hier met z’n allen moe, cynisch en wantrouwend. U roept ons op om dit te doorbreken, en dit kan voor Kerk en samenleving een kans zijn die we niet voorbij moeten laten gaan. We hopen nog lang van uw bemoedigende aanwezigheid te kunnen genieten en wensen u en ons allemaal samen van harte veel geluk toe om de opdracht van Christus –de zielen te behoeden, mensen te beschermen en lief te hebben- recht te doen.