Gebedsdienst ‘Verbonden in geloof’ voor vrede in Waalwijk

WeAreNGebedsdienst ‘Verbonden in geloof’ voor vrede in Waalwijk

Verdeeldheid in de wereld leidt tot eenheid onder christenen in gebed voor vrede

Veel mensen uiten hun gevoel van onmacht, verdriet en woede over het geweld overal in de wereld, en in het bijzonder in Irak. Op barbaarse manieren worden mensen verjaagd en vervolgd. Ook christenen. Verbonden in geloof komen christenen met allerlei achtergronden samen in de Ambrosiuskerk in Waalwijk voor een gebedsdienst. Deze wordt gehouden op woensdag 27 augustus om 19.30u. Het initiatief is daartoe genomen door de Raad van Kerken Waalwijk, die samenwerking heeft gezocht met diverse kerken en christelijke groepen. Voorgangers en muzikanten uit verschillende kerken zullen hun medewerking aan deze dienst verlenen. 

Aanleiding voor de gebedsdienst is het geweld waaronder christenen en andere minderheden in Irak gebukt gaan. Veel mensen voelen zich met hen verbonden als christen en uiten hun gevoelens van onmacht, afgrijzend en wanhoop tegenover elkaar en op internet. De Raad van Kerken nodigt iedereen uit die wil bidden voor de slachtoffers van het geweld in het Midden-Oosten om naar de Ambrosiuskerk te komen. Met woorden en muziek willen we ons gevoel uiten en troost en bemoediging zoeken bij elkaar, en bidden voor de slachtoffers.

Voorzitter van de Raad van Kerken ds. Otto Grevink over het initiatief: “Het is op een onverwacht heftige manier een hete zomer geweest. Na de vliegramp in de Oekraïne, die veel mensen geraakt heeft, komen de beelden uit Irak en de rest van het Midden-Oosten heftig binnen. We zien het en denken: Hoe bestaat dit? Dit kan toch niet? We voelen ons verbonden met die vrouwen en kinderen en mannen. De enorme puinhoop en de wanhoop die je ziet vliegt veel mensen aan. Waar kun je dan met je gevoel naartoe? We willen in deze dienst de ruimte bieden om deze gevoelens een plek te geven en op zoek te gaan naar moed en troost. Voor onszelf, maar vooral ook voor de slachtoffers daar. En de daders, want zo is het leven toch niet bedoeld?”

Iedereen is welkom. “Of je nu wel of geen christen bent, en wel of niet naar de kerk gaat; als je mee stil wilt staan bij het geweld in de wereld en met ons op zoek wilt naar moed en troost, ben je van harte welkom om met ons mee te bidden”, zegt Grevink. De Raad van Kerken heeft contact gezocht met diverse kerken en hun voorgangers, met een Facebookgroep die ontstond rondom de wens om met elkaar te bidden, Pray4Peace. En met verschillende muzikanten. “Er klinken moderne opwekkingsliederen en klassiekere kerkliederen, muziek om je gedachten te laten gaan en om gewoon even naar te luisteren. We bidden met verschillende mensen en kijken samen naar beelden. Uit Bijbel lezen we herkenbare woorden die ons gevoel verwoorden, en woorden die ons hoop en moed geven.”

Deze gebedsdienst is georganiseerd door de Raad van Kerken Waalwijk in samenwerking met Protestantse gemeenten uit Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik, Rooms-Katholieke parochie Waalwijk/Waspik, Christengemeente ‘De Bron’, gebedsgroep ‘Women for Women’ van Open Doors, Brabant voor Jezus & Stads-/Regiogebed, Facebookcommunity ‘Pray4Peace’ en diverse muzikanten.

Meer informatie: ds. Otto Grevink, ottogrevink@gmail.com, tel. 0416-349952.