Doopsel

DSC01099Het doopsel als eerste sacrament

Het doopsel is het sacrament van het nieuwe leven in Christus. Na de vreugde vanwege de geboorte van een kind vieren we in het sacrament van het doopsel dankbaar dat het kind ten diepste uit God voortkomt en dat in Hem onze toekomst gelegen is.

De gebrokenheid van de wereld waarin iedere mens deelt (de erfzonde, de collectieve gebrokenheid die wij erven), wordt van het kind weggenomen en het wordt verbonden met Jezus’ liefde. De ouders zeggen namens hun kind ‘ja’ tegen Christus, ‘ja’ tegen het geloof van de kerk. Zij beloven hun kind op te voeden in Gods Geest.

Door het doopsel gaat de dopeling deel uitmaken van de kerk van Christus, de gemeenschap, de ‘familie’ van gelovigen. De kerk zegt ‘ja’ tegen de dopeling.

Doopvoorbereiding

Aan het doopsel gaat een voorbereidingsavond vooraf. Daarin wordt over de inhoud van het doopsel gesproken, over het verloop van de doopplechtigheid en over wat de keuze voor het doopsel inhoudt. Doopvoorbereiding vindt plaats in het parochiecentrum in de De Génestetstraat 1 te Waalwijk (nabij de St.-Antoniuskerk).

Toediening

Het doopsel wordt in principe op zondagen toegediend door de diaken of de priester. De liturgie van het doopsel vindt u op deze pagina (voor een zoon, dochter of meerdere dopelingen). Doopboekjes zijn in de kerk aanwezig, maar als u zelf een eigen boekje wilt maken, kan dat. In de doopvoorbereiding komt dit nog ter sprake.

Peetouders

Peetouders zijn bedoeld om de ouders en het petekind tot steun te kunnen zijn. Eén peetouder is voldoende, maar doorgaans wordt gekozen voor een peetoom en een peettante. Peetouders moeten katholiek zijn (gedoopt, gevormd en hun communie gedaan) en minstens zestien jaar oud. Een niet-katholiek kan geen peetouder worden, maar eventueel wel als doopgetuige worden genoteerd.

Aanmelden

Een doop afspreken kan telefonisch, en wel via diaken Van Diessen (06) 22 84 05 00.

Dopen op latere leeftijd

Als het kind op latere leeftijd gedoopt wordt, bijvoorbeeld rond de Eerste Heilige Communie, wordt er aan hem of haar catechese gegeven.

Uiteraard gaat er ook catechese vooraf aan de doop van een volwassene. Deze tijd van voorbereiding wordt het catechumenaat genoemd (de doopleerling heet met een mooi woord ‘catechumeen’). De catechumeen wordt in één viering gedoopt, gevormd en hij of zij nadert voor de eerste maal tot de communie. Er is binnen ons bisdom een traject voor het catechumenaat, en voor gedoopten die tot de Rooms Katholieke Kerk willen toetreden.

Bent u geïnteresseerd, dan kunt u contact opnemen met de leden van het pastorale team.