Het viaticum vieren

Het viaticum is de (laatste) communie voor degene die in stervensgevaar verkeert. Doorgaans is een viaticumviering een indrukwekkende viering, die in het teken staat van het naderende afscheid. Vaak zijn familieleden, vrienden en bekenden aanwezig om de stervende te steunen.

Vaak ontvangt de zieke de laatste communie samen met de ziekenzalving, maar er kan ook het viaticum kan ook afzonderlijk gevierd worden, bijvoorbeeld een tijd na het sacrament van de zieken is toegediend.

Wilt u voor een zieke het viaticum aanvragen, dan kunt u voor een afspraak bellen met het secretariaat, met de pastoor, de diaken of de pastoraal werker.