Huiszegening

Woninginzegening_klein-300x268In onze rijke katholieke traditie is het een mooie gewoonte om, na de verhuizing naar een nieuwe of andere woning, het huis te laten inzegenen. Een huis is immers niet slechts een verzameling stenen, beton en hout. Een echt huis is een thuis, en een thuis vraagt om een geest waarin je leeft met elkaar. Een huis is ook de plek waar je anderen in je leven toelaat.

De uitspraak van Jezus: ‘waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben Ik in hun midden,’ is heel bijzonder van toepassing op gelovigen die samen onder één dak leven. Op een bepaalde manier is God zelf als gast aanwezig in onze woning. We mogen zijn geest daar ontmoeten in de omgang met elkaar, maar ook in de stilte.

Juist als we God toelaten in ons huiselijk leven, ervaren we dat Hij ons echt een thuis biedt. Hier op aarde, maar ook eens in de hemel.

Een huiszegening is een eenvoudig ritueel maar tegelijk een bijzondere viering. De zegening gebeurt met wijwater en een kort gebed.

Wilt u uw huis laten zegenen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat. De pastoraal werker, de diaken of de pastoor zullen dan met u een afspraak maken.