Kruisweg

Goede Vrijdag is de vrijdag voor Pasen. Op deze dag herdenken wij de kruisiging en dood van Jezus op de heuvel Golgotha nabij de stad Jeruzalem. Jezus stierf door de kruisdood, nadat hij door de Romeinse stadhouder Pontius Pilatus op aandrang van het sanhedrin, de Joodse hoge raad, hiertoe was veroordeeld.

In de St. Antoniuskerk is dit uitgebeeld in de kruisweg van de bekende beeldhouwer Paul Grégoire. In 1951 kreeg hij de opdracht een kruisweg te beeldhouwen voor de Mariaparochie in Besoyen, die in dat jaar haar 100-jarig bestaan vierde. In 2000 werd de Mariakerk aan de eredienst onttrokken. De zandstenen kruisweg werd uit de muren geslepen en tijdelijk opgeslagen om later in de verbouwde Antoniuskerk een plaats te krijgen. Kort voor de Goede Week in 2004 werd de kruisweg – in ijzeren frames – in onze St.-Antoniuskerk geplaatst. Op Goede Vrijdag vond de officiële ingebruikname plaats.

 

Jezus wordt ter dood veroordeeld.stantoniuskruisweg-01-jezus_wordt_ter_dood_veroordeeld
Ofschoon Pilatus geen schuld in Jezus vond, liet hij Hem geselen en leverde hij Hem over om Hem ter dood te laten brengen.
Hier wordt een mens tot in zijn diepste waardigheid ontkend.
Hier wordt een mens een voorwerp van willekeur.
Hier wordt een mens tot speelbal van meedogenloze machten en berekening.

 

 

 

 

 

stantoniuskruisweg-02-jezus_neemt_het_zware_kruis_op_zichJezus neemt het zware kruis op zich.
Jezus droeg zelf zijn kruis.
Hij was gekomen met open handen en als kwetsbaar mens: hij neemt nu het lijden op zich.
Tot het einde toe zal hij dit kruis dragen om het over te dragen in de handen van zijn Vader in de hemel.

 

 

 

 

 

 

Jezus valt voor de eerste keer. stantoniuskruisweg-03-jezus_valt_voor_de_eerste_keer
Het kruis is te zwaar.
Jezus bezwijkt onder het gewicht, zijn draagkracht is niet groot genoeg.
Het onrecht is te groot om te torsen.
Hij moet verder. Hoe? Hij raakt in zichzelf gekeerd, denkt alleen aan de pijn.
Wanhopig kijkt hij om zich heen, wie helpt mij?

 

 

 

 

 

stantoniuskruisweg-04-jezus_ontmoet_zijn_bedroefde_moederJezus ontmoet zijn bedroefde moeder.
Niemand kan zonder zijn moeder, ook Jezus niet.
Zij staat langs de weg die Jezus gaat, machteloos en biddend.
Zij helpt hem de kracht te vinden het kruis te dragen.
Een oogopslag is een wereld van begrip. Samen gaan zij verder.

 

 

 

 

 

 

Simon helpt Jezus het kruis dragen.stantoniuskruisweg-05-simon_helpt_jezus_het_kruis_dragen
God zij dank zijn er niet alleen toeschouwers maar ook helpers.
Dat mocht ook Jezus ervaren.
Simon blijkt bereid om het vernederende kruis van Jezus mede te dragen.

 

 

 

 

 

 

stantoniuskruisweg-06-veronica_reikt_jezus_de_zweetdoekVeronica reikt Jezus de zweetdoek.
Vrouwen leggen vaak een ongelooflijke moed aan de dag.
In heel zijn openbaar leven kon Jezus rekenen op de hulp van vrouwen.
Ook in zijn ontluistering weken zij niet van zijn zijde, zij overwinnen hun angst.
Veronica is daar een voorbeeld van; zij reinigt zijn geschonden gelaat.

 

 

 

 

 

Jezus valt voor de tweede keer.stantoniuskruisweg-07-jezus_valt_voor_de_tweede_keer
Eén keer vallen is erg, twee keer vallen is vernederend.
Jezus heeft deze vernedering ondergaan. Het lijden was niet meer te overzien.
Hij nam de last van de wereld op zich en moest ervaren dat ook hij zelf gedragen moest worden.

 

 

 

 

 

 

stantoniuskruisweg-08-jezus_bij_de_wenende_vrouwenJezus bij de wenende vrouwen.
Anderen troosten, terwijl je zelf ten dode bedroefd bent, lijkt een onmogelijke taak.
Jezus heeft, ondanks zijn lijden, nog aandacht voor de mensen buiten hem.
Wat hem overkomt, kan morgen hun zonen overkomen. Zij huilen over hem, zij huilen over zichzelf.
Hij wordt door medelijden overmand wanneer hij de treurende vrouwen ziet.

 

 

 

 

Jezus valt voor de derde keer.stantoniuskruisweg-09-jezus_valt_voor_de_derde_keer
Driemaal vallen is te veel.
Jezus is volkomen machteloos, hulpeloos en uitgeput. Hij kan niet meer.
Hij is alleen maar pijn. Toch moet hij verder.

 

 

 

 

 

 

 

stantoniuskruisweg-10-jezus_wordt_van_zijn_kleren_beroofdJezus wordt van zijn kleren beroofd.
Beroofd worden van alles wat je dierbaar is, zelfs van je kleren, is de meest ontluisterende ervaring die je mee kunt maken.
Jezus werd ontdaan van wat hem bescherming gaf en hem dierbaar was.
Zo deelde Hij het lot van mensen die moeten leven na geweld dat zij hebben ondergaan.

 

 

 

 

 

Jezus wordt aan het kruis geslagen.stantoniuskruisweg-11-jezus_wordt_aan_het_kruis_geslagen
Hij werd als crimineel beschouwd en daarom als een onmens aan het kruis genageld.
De mens bij uitstek wordt ontmenselijkt en teruggebracht tot een ding.

 

 

 

 

 

 

 

stantoniuskruisweg-12-jezus_sterft_aan_het_kruisJezus sterft aan het kruis.
Toen riep Jezus met luide stem: Vader, in uw handen leg ik heel mijn leven.
Na deze woorden boog hij het hoofd en stierf.
Iedereen sterft eens. Een christen staat door Jezus vaak oog in oog met het sterven als een volledige overgave aan God.
Sterven is niet iets wat je overkomt, maar iets dat je zelf doet, aan de hand van Jezus je overgeven aan God de Vader.

 

 

 

 

 

Jezus wordt van het kruis genomen.stantoniuskruisweg-13-jezus_wordt_van_het_kruis_genomen
Maria ontvangt Jezus terug.
Dezelfde schoot die Hem eens heeft gebaard, is nu zijn rustplaats.
Wat we zien is een terechtgestelde, die eindelijk van zijn lijden verlost is; wat we verwachten is zijn opstanding.

 

 

 

 

 

 

stantoniuskruisweg-14-jezus_wordt_in_het_graf_gelegdJezus wordt in het graf gelegd.
Jezus rust in zijn graf, in afwachting van zijn opstanding.
God, onze Vader, zal woord houden en Hem door zijn Geest op de derde dag doen opstaan.
Wij allen zullen hem mogen volgen door dood naar verrijzenis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: www.kapucijnen.com