Jaarlijkse Vriendenbijeenkomst maandag 5 november

Uitnodiging voor de jaarlijkse bijeenkomst op maandag 5 november. Op deze avond zullen de stichtingen hun activiteiten en resultaten over het voorbije jaar toelichten en de ideeën en plannen voor de komende jaren met allen bespreken.

De heer Sjaak Koolen, sinds enige tijd centrummanager van Waalwijk, zal daarbij zijn visie op de ontwikkeling van het centrum van Waalwijk en de gedroomde plaats van onze monumentale Sint-Jan daarin vanuit een wel heel bijzondere invalshoek presenteren.

Programma

19.00 uur – Eucharistieviering in de Sint-Jan
19.30 uur – Samenkomst bij Castle City en begroeting met koffie en thee
19.45 uur – Opening door voorzitter

Overzicht financiële stand van zaken
Toelichting op afgesloten jaarrekeningen
Presentatie en discussie vijfjarenplan 2019 -2024

 1. Onderhoud en restauratie
  – Onderhoud door vrijwilligers
  – Fonds voorzieningen
 2. Nieuwe voorzieningen en renovaties
  – Herinrichting onbenutte ruimtes
  – Verlichtingsplannen
  – Video- en audioapparatuur in de kerk t.b.v. bezoekers
  – Toegankelijkheid torentrans i.v.m. toeristische bezichtiging toren
 3. Vooruitblik programma 2019 door commissie historie en culturele activiteiten

20.45 uur – Inleiding Sjaak Koolen: Visioenen en mogelijkheden voor het centrum van Waalwijk en de plaats van kerk en toren van de Sint-Jan.
21.15 uur – Afsluiting. We sluiten af met de vertoning van  historische filmbeelden en een gezellig napraten