Koperen ambtsjubileum diaken Anton van Diessen

Op zaterdag 4 november 2006 mocht onze diaken Anton van Diessen, de diakenwijding ontvangen uit handen van mgr. Hurkmans, de voormalige bisschop van ’s-Hertogenbosch. Medewijdelingen waren de priester­studenten Ewald Kamphuis en Alain Holvoet.

Anton kreeg zijn eerste benoeming voor de ‘Bernse Maas’-parochies: Heusden, Herpt en Hedikhuizen. Vanwege de ziekte van pastoor Stuart Allan (extra hulp in het pastoraat werd bijzonder welkom) kreeg hij vanaf 1 januari 2009 een deeltijdbenoeming in Waalwijk. Vanaf 1 augustus 2011 werkt Anton voltijds in onze parochie.

Velen hebben Anton leren kennen als een bevlogen en geliefd man. Vele families ken­nen hem van de doop van een kind of klein­kind, van een uitvaart van een dierbare, van de doop-, communie- of vormselvoorberei­ding, huisbezoeken, bedevaarten, de Missen of anderszins.

Wij, de leden van het pastorale team, doen nooit tevergeefs een beroep op hem en het is altijd prettig samenwerken met Anton.

We willen dit jubileum niet ongemerkt voorbij laten gaan. Vandaar dat wij op zondag 5 mei (4 mei leent er zich niet zo voor) in mis in de St.-Jan aandacht geven aan dit 12½-jarig ambtsjubileum. Na afloop van de viering is er gelegenheid om Anton te feliciteren en om samen een kop koffie te drinken.

Wij feliciteren Anton en zijn vrouw Jaqui van harte met dit jubileum en wij nodigen u uit om op zondag 5 mei om 10.00 uur de Mis met ons te vieren.

Pastoor Dorssers