Archief 2014

Oecumenische vespers advent

Elke zondag van advent is er een oecumenische viering van de vespers in de Gereformeerde kerk De Brug (bij Zidewinde). Het centrale thema is: Wie is Hij toch? Wie verwachten wij met Kerst? Wat betekent dat pasgeboren kind voor ons? De voorgangers zijn Huub van der Linden en Jan de Gruijter (30 november), Froukje Boersma en Anton […]

27 oktober mis Staatsiedag St. Chrispinus en St. Chrispinianus

• Op maandag 27 oktober is er om 9.00 uur in de St. Jan een mis ter gelegenheid van de Staatsiedag van ons Besoyense Gilde St. Chrispinus en St. Chrispinianus. U bent van harte uitgenodigd om bij deze plechtige mis aan te sluiten.

Vooraankondiging Lourdesbedevaart 8 t/m 13 mei 2015

Onze parochie wil samen met Parochie Sint Petrus uit Uden in 2015 een bedevaartreis organiseren naar  Lourdes. Pastoor Marcel Dorssers uit Waalwijk en pastoor Theo van Osch uit Uden zullen samen de geestelijk begeleiding behartigen van deze bijzondere reis. De reis is in samenwerking met VNB reizen uit Den Bosch. Het voorlopig programma van deze […]

Samen blijven bidden voor vrede.

Op maandag 22 september a.s. komen verschillende kerken en christelijke groepen bij elkaar om te bidden voor de vrede.  Om 19.00 uur houden ze in de Kerk aan de Haven wederom een gebedsdienst voor de vrede. Overal in Nederland wordt de komende week aandacht besteed aan de vrede vanwege de Vredesweek, die elk jaar door PAX […]

Zegening van de wandelaars van de 80 van de Langstraat

De RK Kerk in Waalwijk wil de wandelaars en hun achterban bij de 80 van de Langstraat steunen in deze geweldige prestatie. Daarom gaat pastoor Dorssers zijn kerk in het centrum van Waalwijk, de Sint Jan, voorafgaand aan de start, open stellen en tijdens en korte viering de deelnemers en hun achterban zegenen voor de […]

Gouden kloosterjubileum Zr. An

Op maandag 25 augustus 2014 viert zuster An Peeters haar gouden kloosterjubileum. Wij feliciteren haar van harte met dit jubileum en wensen haar een mooie dag toe.

Gebedsdienst ‘Verbonden in geloof’ voor vrede in Waalwijk

Gebedsdienst ‘Verbonden in geloof’ voor vrede in Waalwijk Verdeeldheid in de wereld leidt tot eenheid onder christenen in gebed voor vrede Veel mensen uiten hun gevoel van onmacht, verdriet en woede over het geweld overal in de wereld, en in het bijzonder in Irak. Op barbaarse manieren worden mensen verjaagd en vervolgd. Ook christenen. Verbonden […]

Statement toekomst kerken in Noord-Brabant

Ons bisdom heeft, samen met andere instanties, een statement openbaar gemaakt over de toekomst van kerken in Noord-Brabant. Hier volgt de tekst van het statement. De afgelopen jaren zijn in Noord-Brabant diverse kerkgebouwen buiten gebruik geraakt. Ook de komende jaren zullen nog veel kerkgebouwen leegkomen. Telde Noord-Brabant een paar jaar geleden nog meer dan 500 […]