Archief 2018

Poolse mis naar Waalwijk

De laatste jaren zijn vele mensen vanuit Polen naar Waalwijk en omgeving getrokken, bijvoorbeeld om hier te komen werken. Met sommige Polen hebben wij als parochie contact, maar velen bereiken we ook niet. Cultuur, maar vooral ook de taal, is daarvoor een barrière. Wij zijn blij dat er nu mogelijkheden zijn ontstaan voor vieringen in […]

Renovatie vloer St.-Bartholomeuskerk

Al jaren heeft de St.-Bartholomeuskerk in Waspik te maken met verzakking van de bodem. In 2016 werd het priesterkoor met voorrang aangepakt, omdat er een gevaarlijke situatie was ontstaan. In het nieuwe kalender­jaar 2019 zal de kerkzaal ter hand worden genomen. Vóór de jaarwisseling worden de zijaltaren, de preekstoel en de biechtstoelen overge­bracht naar de […]

Bijeenkomst nabestaanden 13 december 2018.

Beste medeparochianen, Op donderdag 13 december a.s. willen de leden van de “Bezoekgroep nabestaanden” en het pastorale team van onze parochie u van harte uitnodigen voor een ontmoeting met medeparochianen die – evenals u – nu leven met het gemis van hun overleden partner. Wij hebben ervaren dat het goed voelt om samen te komen […]

Verdiepingsavond 27 november – Inleiding op de Sociale Leer van de kerk (presentatie)

Bij sociale leer denken we vaak aan vakbonden of de overheid die een samenleving wil bouwen waarin mensen solidair zijn t.o.v. elkaar. De kerk heeft veel te zeggen over dit onderwerp dat door de onrust in de wereld om ons heen actueler is dan ooit. Denkt u eens aan de stromen vluchtelingen of uitbuiting van […]

Jaarlijkse Vriendenbijeenkomst maandag 5 november

Uitnodiging voor de jaarlijkse bijeenkomst op maandag 5 november. Op deze avond zullen de stichtingen hun activiteiten en resultaten over het voorbije jaar toelichten en de ideeën en plannen voor de komende jaren met allen bespreken. De heer Sjaak Koolen, sinds enige tijd centrummanager van Waalwijk, zal daarbij zijn visie op de ontwikkeling van het centrum […]

Verdiepingsavond 23 oktober – “De Apostel” (film)

De Apostel is het waargebeurde verhaal van Akim, een jonge moslim die wordt opgeleid tot imam. Zijn identiteit ondergaat een diepgaande verandering als hij Jezus ontmoet. De confrontatie met zijn familie, die juist zo trots is op een zoon als toekomstige imam, is hard en moeilijk. Vooral de broer van Akim heeft een grote afkeer […]

Radio Maria viert 10-jarig bestaan.

Radio Maria Nederland bestaat dit jaar 10 jaar. Vanwege dit jubileumjaar wordt in Nederland een tour georganiseerd, waarbij iedere maand een andere provincie centraal staat. Het doel daarvan is om meer mensen bekend te maken met Radio Maria. Deze week is Noord-Brabant aan de beurt en wordt op de radio aandacht geschonken aan bijzondere initiatieven […]

Eucharistieviering op 15 augustus.

Op woensdag 15 augustus 2018, de dag waarop we de Marie Tenhemelopneming vieren, zal om 09.00 uur de Eucharistieviering gehouden worden in de kerk St. Jan de Doper. U bent van harte uitgenodigd voor de H. Mis op dit Mariafeest.