Nieuws

Rondleiding Sint-Jan de Doper door historicus Jan van Oudheusden

Van een rondleiding door de Sint-Jan de Doper is een tv-reportage van 16 minuten gemaakt, die op zondag 17, woensdag 20 en vrijdag 22 juni 2018 de hele dag wordt uitgezonden op Langstraat TV, Ziggo kanaal 42. Deze film kun je ook bekijken via de link: : https://www.youtube.com/watch?v=BeizOtomHGc .

Bedevaart naar Elshouts Wonderbare Moeder

We gaan weer op pad Op dins­dag 15 mei pelgrimeren we naar Elshout. Parochianen en ook anderen zijn van harte welkom. Speciaal uitgenodigd om met ons mee te gaan zijn communicanten en vormelingen van dit en voorgaande jaren, hun ouders, en de tienergroep in oprichting. Ook zullen bewoners van Antonius­hof deelnemen. Pelgrimeren Pelgrimeren hoort bij […]

Meimaand – Mariamaand

In de komende Meimaand zullen we weer extra bijeenkomsten houden ter ere van Maria, de belangrijkste Heilige. Zij is de Moeder van Christus en is ook ons tot Moeder gegeven. Wij zullen gezamenlijk om haar voorspraak bidden en nodigen u uit voor het Rozenkransgebed op de woensdagavonden 2, 9, 16, 23 en 30 mei om […]

Uitnodiging van de “Werkgroep nabestaanden”.

Beste medeparochianen in Waalwijk en in Waspik,   Op woensdag 16 mei a.s. willen de leden van de  ‘Werkgroep nabestaanden’ en het pastorale team van onze parochie u van harte uitnodigen voor een ontmoeting met medeparochianen die – evenals u – nu leven met het gemis van hun overleden partner. Wij hebben ervaren dat het goed voelt […]

Rein Schravendeel benoemd als diaken

Met vreugde en dankbaarheid maken wij bekend dat diaken Rein Schravendeel formeel per 1 mei 2018 benoemd wordt als diaken voor onze parochie. Omdat Rein zijn diaken zijn combineert met een verantwoordelijke baan, zal hij met name in de weekenden actief zijn in onze parochie. Wij danken onze bisschop voor deze benoeming en wensen diaken […]

Vormelingen 2018 komen in actie !!!

Op zaterdag 27 januari a.s. zullen de tieners die dit jaar het H. Vormsel toegediend krijgen zich melden in enkele supermarkten. Zij willen zich inzetten voor de mensen in hun omgeving die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Deze tieners kunnen ontdekken, met Diacon-Action, door zelf in actie te komen om Jezus te volgen […]

Uitnodiging feestelijke viering St.-Jan

De Byzantijnse koepelkerk Sint Jan de Doper werd enkele jaren geleden, zoals u wellicht weet, nog met sluiting bedreigd.  Sinds die tijd zijn er vele initiatieven genomen om dit bijzondere monument als kerk te behouden. Er kwamen geldelijke bijdrage en vrijwillig aangeboden werkzaamheden van velen, zowel uit Waalwijk als ver daarbuiten. We mochten subsidies ontvangen […]

150 jaar Capella St. Caecilia

In het boekwerkje “Bij een parochie hoort een zangkoor” beschrijft de heer Ton van Vugt dat er zeker vanaf 1750 wordt gezongen in een Bartholomeuskerk te Waspik. Dit kan met zekerheid worden gesteld omdat in het jaar 1749 voor het eerst wordt vermeld dat uit de kerkenkas 10 gulden betaald moet worden aan de “sangers”van […]