Nieuws

Parochiële Caritasinstelling in oprichting

Op dit moment worden initiatieven ondernomen tot oprichting van een Parochiële Caritasinstelling (PCI). Deze heeft als doel mensen in nood in onze samenleving te ondersteunen. Dit kan betekenen hulp bieden bij de benadering van de juiste instanties om hulp en in acute gevallen kan de PCI zelf tijdelijke hulp verlenen. Het werkgebied van de PCI […]