Overlijden van mevrouw A. Kroon – Rombouts.

Op dinsdag 18 december 2018 is overleden mevrouw Anna Maria ( Annie) Rombouts, 97 jaar, weduwe van de heer Martien Kroon. De afscheidsviering van mevrouw Kroon – Rombouts zal gehouden worden in de parochiezaal van de kerk St. Antonius van Padua in Waalwijk op vrijdag 21 december om 14.30 uur, waarna de crematie in besloten kring zal volgen.