Overlijden van mevrouw J. Suermondt – Vermeer.

Op zondag 4 maart 2018 is overleden mevrouw Johanna Jeanette Henrica Maria ( Ankie ) Vermeer, 81 jaar, weduwe van de heer Wim Suermondt. De uitvaartdienst voor mevrouw Suermondt – Vermeer zal gehouden worden op vrijdag 9 maart om 11.00 uur in de kerk H. Antonius van Padua te Waalwijk, waarna de begrafenis zal volgen op de algemene begraafplaats Bloemendaal, eveneens in Waalwijk.