Overlijden van mevrouw J. van Baardwijk – de Jong.

Op zondag 3 maart 2019 is overleden mevrouw Johanna Adriana Maria de Jong, 86 jaar, weduwe van de heer Wilhelmus Johannes Maria van Baardwijk.  De uitvaartdienst voor mevrouw Van Baardwijk – de Jong zal gehouden worden op donderdag 7 maart om 13.30 uur in de kerk St. Jan de Doper in Waalwijk, waarna de begrafenis zal volgen op de algemene begraafplaats Bloemendaal, eveneens te Waalwijk.