Overlijden van mevrouw L. van Ommen – de Wilde.

Op donderdag 17 januari 2019 is overleden mevrouw Lody Charlotte de Wilde, 87 jaar, weduwe van de heer Bobby J. van Ommen. De uitvaartdienst voor mevrouw Van Ommen – de Wilde zal gehouden worden op woensdag 23 januari om 11.00 uur in de kerk St. Jan de Doper in Waalwijk, waarna de begrafenis zal volgen op de Algemene begraafplaats Bloemendaal, eveneens in Waalwijk.