Overlijden van mevrouw M. van der Heijden – Duquesnoy.

Op zondag 9 juni 2019 is overleden mevrouw Martina ( Dineke ) Duquesnoy, 90 jaar, weduwe van de heer Petrus Johannes Maria van der Heijden. De afscheidsviering voor mevrouw Van der Heijden – Duquesnoy zal gehouden worden op zaterdag 15 juni om 15.30 uur in de kerk St. Jan de Doper in Waalwijk, waarna de crematie zal volgen in crematorium Maaslanden te Vlijmen.