Overlijden van mevrouw R. de Hond

Op 17 augustus is overleden mevrouw Hendrika (Riek) de Hond, weduwe van de heer Cornelis van Irsel, in de leeftijd van 94 jaar. De uitvaartdienst zal worden gehouden op donderdag 22 augustus om 10.30 uur in de kerk St. Jan de Doper te Waalwijk, waarna de begrafenis volgt op de algemene begraafplaats te Waspik.