Parochiebedevaart 28 september 2016

logojaarvanbarmhartigheid Bewerkt 004 defHet leven is een reis

God roept de mens op weg te gaan,
zijn leven is een reis:
‘Verlaat wat gij bezit en ga
naar ’t land dat Ik u wijs.’

Deze strofe van een kerklied van Henk Jongerius schoot te binnen bij het schrijven van dit artikel. God roept Abraham los te komen uit zijn werkelijkheid, om op tocht te gaan.

Juist onderweg – en met de vakantie nog vers in het achterhoofd, kent u die ervaring wellicht – kunnen er dingen gebeuren die ons verwonderen. Dingen die thuis niet voorgevallen zouden zijn. Ontmoetingen die ons veranderen en ons doen ervaren dat er meer is.

Een bedevaart kent ook zoiets. We worden opgeroepen om onze luie stoel achter te laten, los te laten en op weg te gaan, een nieuw begin te maken, open voor de ander en voor de Ander. Samen ons geloof beleven, de diepte in.

 

Heilig Jaar van Barmhartigheid

In december 2015 begon het door paus Franciscus afgekondigde Heilig Jaar van de Barmhartigheid. Dit jaar heeft betekenis voor ons allemaal. Het is belangrijk dat wij stilstaan bij het mysterie van Gods barmhartigheid, omdat het, zoals paus Franciscus zegt, ‘een bron is van vreugde, gemoedsrust en vrede’. Barmhartigheid zou moeten wonen in ons hart zodat wij met barmhartige ogen kijken naar de medemens die wij ontmoeten op onze levensweg.

De pelgrimstocht is een beeld van onze levensweg en de paus nodigt ons daarom uit in dit Heilige Jaar een pelgrimage te maken naar een Heilige Deur van Barmhartigheid. Vele pelgrims zijn al bij hun bezoek aan zo’n plaats in hun hart geraakt door Gods genade, wat hen hielp op hun weg naar Hem toe.

In ons eigen bisdom bevindt de Heilige Deur van Barmhartigheid zich in de Sint-Janskathedraal. Daarom gaan wij als geloofsgemeenschap uit Waalwijk en Waspik samen op pelgrimstocht naar ’s-Hertogenbosch.

Doordat we door de Heilige Deur binnengaan, willen we uitdrukken dat ook wij steeds opnieuw Gods barmhartigheid nodig hebben, en Gods barmhartigheid willen navolgen. Daarom is het voor u belangrijk om deel te nemen. Graag nodigen wij u uit om met onze eigen parochie te pelgrimeren in het kader van het Heilig Jaar van Barmhartigheid.

 

Programma

Wij verzamelen om 13.00 uur bij de St.-Antoniuskerk. Met auto’s rijden wij naar het transferium in Den Bosch, want van daar uit wandelen wij naar de binnenstad. Bij aankomst gaan wij door de Heilige Deur de Sint Jan binnen, waar we eucharistie vieren. Na de viering is er gelegenheid tot stil gebed en er is gelegenheid het sacrament van verzoening te vieren. Ook kan men de kathedraal bezichtigen. Naderhand drinken wij koffie of thee in het Sint-Janscentrum. Met de bus gaan wij terug naar het transferium, en daarna met auto’s naar Waalwijk.

Mocht de wandeltocht van naar schatting 30 minuten een probleem, voor u vormen, dan kunt u toch deelnemen – daar is in voorzien. Wilt u zo goed zijn dit dan te melden bij opgave?

 

Deelname

In onze kerken vindt u een opgaveformulier. U kunt het ook hier downloaden of u belt met ons parochiecentrum 0416-333531 (ma. t/m do. 9.00-12.30 uur). Het formulier kunt u na invulling afgeven in het parochiecentrum (De Genestetstraat 1, Waalwijk) of via de brievenbus van de pastorie (Grotestraat 285, Waalwijk) of de brievenbus van de Oude Pastorie (Kerkstraat 1C, Waspik).

Wij bevelen deze bedevaart van harte bij u aan. Wij hopen dat u zult mee pelgrimeren.

Bij een katholieke bedevaart horen altijd drie dingen: een inspanning (wandelen), samen bidden en gezelligheid. Drie dingen die ons beter bij God en bij elkaar brengen.

Gaat u mee?