St. Bartholomeuskerk en St. Theresiakerk geschiedenis

Bartholomeuskerk

Oude Kerk

De parochie van de apostel Bartholomeus in Waspik is ouder dan het huidige kerkgebouw. Al vóór de Elisabethsvloed in 1421 stond er een kerkje in Waspik dicht bij de Maas. Na de verwoesting van de hele nederzetting “hebben de inwoonders niet op de oude plaats, maar op een andere, welke circa een quart uurs meer zuidwaarts vandaar verwijder is, een Nieuwe Kerk gebouwd.” (Pastoor A. van Iersel in Memoriale Parochiae.)

Nieuwe Kerk

Dit is de kerk van St. Jan de Doper, die sinds 1610 in bezit is van de protestanten en nu van de Nederlands Hervormde Gemeente van Waspik.

Schuilkerk

Vanaf het verlies van het eigen gebouw kerkten de Waspikse katholieken in de dorpen in de omgeving en zelfs in een schuilkerk (schuurkerk) dicht bij de grens met Raamsdonk en eerder een ‘in het geucht Boven’.

waspik 00000Waterstaatskerk

De claim, die de katholieken legden op ‘hun’ kerk, werd door koning Lodewijk Napoleon in 1809 verworpen. Pas 30 jaar later, onder koningen Willem I en II, bleek de tijd rijp voor een eigen kerkgebouw voor de Waspikse katholieken. Onder leiding van architect de Kruijf van het ministerie van Waterstaat werd op 27 april 1840 de eerste steen gelegd door pastoor-deken Daniël Sporenberg. Op 4 oktober 1841 werd het nieuwe kerkgebouw plechtig in gebruik genomen. De kerk werd toegewijd aan de apostel Bartholomeus en de martelares Barbara. Hun beeltenissen staan vanaf de stichting van de kerk in de typisch neo-klassieke voorgevel van de Waterstaatskerk. Haec est Domus Domini.

In drie fases heeft het gebouw zijn warme en rijke aankleding gekregen. Rond de eeuwwisseling (1900) heeft pastoor-deken J. Wijne de kerk aangekleed met o.a. beelden van diverse heiligen. Toch zijn het vooral de pastoors Arn. van Iersel (1843-1881) en Lamb. Roovers (1947-1972) die dit ‘huis van de Heer’ hebben aangekleed en gerestaureerd.

 

Theresiakerk                                waspik 00016

Op 30 september 1925 werd in Waspik-Boven door de toenmalige bisschop van ‘s-Hertogenbosch Mgr. Diepen het Rectoraat van de H. Theresia van Lisieux opgericht. De zielzorg werd toevertrouwd aan de Paters Ongeschoeide Carmelieten.

In 1926 begon de stichter, pater Honorius Gelissen, met de bouw van de Theresiakerk.

Op 2 juli 1927 was de bouw van de kerk en klooster voltooid en vestigden de paters zich in Waspik. Op 12 september 1927 werd de kerk plechtig geconsacreerd door Mgr. Diepen.

Langzaam maar zeker groeide de gemeenschap rond de Theresiakerk onder leiding van de paters uit naar meer zelfstandigheid met eigen kleuter- en lagere school en diverse verenigingen.Op verzoek van Mgr. Bekkers werd op 9 mei gestart met een Parochievergadering en op 1 januari 1970 verleende Mgr. Bluyssen het Rectoraat zijn volledige zelfstandigheid door de benoeming van een eigen kerkbestuur, dat enige jaren later werd omgevormd tot parochiebestuur.

  • 1 Januari 1987 wordt het klooster van de Carmelieten opgeheven.
  • Vanaf 16 januari 1988 heeft de Theresia kerkgemeenschap samen met de Bartholomeusparochie één pastor in dienst.
  • Op 29 september 1997 dragen de paters Carmelieten het eigendom van kerk, klooster, grond en Mariakapel over aan de parochie.
  • Uiteindelijk vormen beide parochies een parochieverband met één parochiebestuur.

Per 1 juli 2009 is er uiteindelijk een fusie tot stand gekomen en heet het parochieverband nu: Parochie H.H. Theresia-Bartholomeus.Op 30 september 2012 op het feest van de H. Theresia is de laatste viering gehouden in de Theresiakerk. Op die dag is de Theresiakerk aan de eredienst ontrokken. Op dat moment was nog niet duidelijk wat de toekomst van kerk en klooster zal zijn.