Huwelijk en gezin

We investeren in onze parochie in de geloofsgroei van gezinnen, niet alleen gericht op het overbrengen van geloofskennis, maar vooral ook op het overbrengen van de geloofsbeleving.

De vorming is gericht op kinderen zelf (kindernevendienst, gezinsviering, communie- en vormselvoorbereiding) en helpt de ouders om thuis met hun gezin een ‘huiskerk’ te zijn. Dat komt al bij de huwelijksvoorbereiding aan de orde.

De parochie is er niet alleen in goede dagen, maar ook in kwade. Als een huwelijk in zwaar weer terechtkomt, kunnen de echtelieden terecht bij de priester, diaken of pastoraal werker voor een luisterend oor. Indien nodig weten zij het echtpaar door te verwijzen naar professionele (christelijke) hulpverleners. Dezelfde zorg is er voor gescheiden en alleenstaande ouders.

Verantwoordelijke binnen het pastoraal team

Binnen ons pastorale team is diaken Anton van Diessen eerst aanspreekbare voor dit gebied.