Kerk en samenleving

Geloof en Kerk zijn van belang voor de samenleving. De Kerk stimuleert een beschaving van liefde en een cultuur van leven. Het is daarbij belangrijk de mens te zien als beeld van God en kind van God, Christus te verkondigen en de mensen concreet te helpen in hun menselijk noden. Vele vrijwilligers zorgen ook nu nog voor sociale hulpverlening aan kwestbaren.

Concreet kunnen katholieke en christelijke caritatieve organisaties, al dan niet in samenwerking met particuliere of overheidsinstanties, met zorg en naastenliefde aanwezig zijn bij de meest kwetsbaren. Naast het persoonlijk pastoraal aanwezig zijn bij de zwakkeren, zal de lokale Kerk relaties aanknopen en onderhouden met allerlei religieuze, politieke en sociale instanties en hier netwerken mee vormen.

Missie-, Ontwikkelings- en Vredeswerk

Onze parochie heeft een vast project voor missie en ontwikkeling in Curico, Chili. We ondersteunen enkele studenten in hun vorming op hun toekomstige leven.

Raad van Kerken Waalwijk: Relaties met christelijke geloofsgemeenschappen

In de Raad van Kerken in Waalwijk participeren de christelijke geloofsgemeenschappen uit Waalwijk en omgeving. We houden elkaar op de hoogte van ontwikkelingen. Daarnaast zijn er enkele gezamenlijke initiatieven, zoals de oecumenische vespers in de Goede week en in de Advent.

Verantwoordelijke binnen het pastoraal team

Binnen ons pastorale team is Ans Maaijwee eerst aanspreekbare voor dit gebied.