Curico – Stichting M.O.V. Waalwijk-zuid

De activiteiten voor onze zusterparochie Cristo Resucitado in Curico zijn ondergebracht in een stichting. De stichting draagt de naam ‘Stichting M.O.V. Waalwijk-Zuid’, en heeft als secretariaatsadres Sint Antoniusstraat 32, 5144 AD Waalwijk. Haar fiscaal nummer is 8167.10.806. Haar bankrekening NL73 INGB 0000 0707 77.

Parochiekerk Cristo Resucitado

 

Beleidsplan

Doelstelling

Bevorderen van Missie-Ontwikkelings- en Vredeswerk vanuit een Rooms Katholieke visie binnen de parochies van Waalwijk en Waspik. De nadruk ligt voornamelijk op het ondersteunen van Missie- en ontwikkelingswerk in een achterstandsparochie in Curico in Chili.

Beleid

 • Het begeleiden en financieren van studenten en zodoende de zelfstandigheid bevorderen waardoor onze steun minder nodig wordt.
 • Het verzorgen van maaltijden voor oudere bewoners uit de wijk, die niet zelf in staat zijn voor het onderhoud te zorgen.
 • Het ondersteunen van incidentele projecten, die de zelfstandigheid van de bevolking bevorderen.

Werkzaamheden

 • Onze werkzaamheden bestaan uit het werven van sponsoren door het opzetten van kerkelijke acties, persoonlijke benadering van mogelijke sponsoren.
 • Het organiseren van vieringen met collectes t.b.v. Curico in Chili.
 • Het organiseren van vieringen voor algemene kerkelijke acties.

Fondsenwerving

Het werven van fondsen gebeurt door middel van:

 • Collectes
 • Sponsoren
 • Schenkingen
 • Kerkelijk gebonden acties

Beheren van fondsen

De organisatie draagt er zorg voor een bedrag achter de hand te hebben waarmee minimaal een jaar lang de financiële verplichting aan Curico kan worden nagekomen. Tevens streven wij ernaar een extra bedrag te reserveren voor een onvoorzien project, dat vanuit Curico wordt aangevraagd. De financiën van kerkelijk gebonden acties worden door het kerkbestuur rechtstreeks overgemaakt aan de betreffende instantie.

Besteden van fondsen

Er wordt maandelijks een vast bedrag overgemaakt, waarmee de lopende projecten gefinancierd kunnen worden. Eenmaal per jaar wordt er een bedrag gestort ten behoeve van een specifiek project.

 

Bestuurssamenstelling

 • Voorzitter: mevrouw G. van Heesbeen-Smulders
 • Secretaris: mevrouw H. Kerkhof- van der Velden
 • Penningmeester: mevrouw P. de Graaff-Musters

 

Beloningsbeleid

De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers die daarvoor geen vergoeding ontvangen.

 

Verslag uitgeoefende activiteiten

Studenten met Piet Jongenelis

De stichting financiert de warme maaltijden voor oudere bewoners in Curico, die zelf niet in staat zijn daarvoor te zorgen. Daarnaast bieden wij financiële ondersteuning aan een zestal studenten, waardoor zij in staat zijn hun studie Inpakken kerstpakkettente voltooien om zodoende hun zelfstandigheid te bevorderen. Tevens verzorgen wij Kerstpakketten voor de minderbedeelde bewoners van de wijk in Curico.

 

 

 

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording vindt u hier.