Ans Maaijwee-de Kort

Ans Maaijwee-de Kort, pastoraal assistente

Op 27 december 1952 ben ik geboren in Elshout, het mooie bedevaartsplaatsje van de Wonderbare Moeder. In 1961 zijn wij verhuisd naar Waalwijk, Besoyen. Ons gezin bestond toen uit vader, moeder, 3 jongens, 4 meisjes en ons opa. Elke zondag gingen we met het hele gezin naar de kerk van Maria Onbevlekt Ontvangen.

Doordeweeks gingen wij, als kinderen, elke dag naar de kerk en dan meteen naar school. Dat was voor die tijd de normaalste zaak van de wereld. Bijna alle klasgenootjes waren ook in de kerk en natuurlijk de juf van school om te zorgen dat iedereen eerbiedig deelnam aan de H.Mis. Het aantal keren dat je naar de kerk was geweest werd vermeld op je rapport. Na de lagere school ben ik naar de Mulo gegaan. Na één jaar ben ik overgestapt naar de huishoudschool omdat ik thuis nodig was om te helpen in het huishouden.

Op achttienjarige leeftijd was de noodzaak om thuis te helpen beduidend minder geworden en kreeg ik de gelegenheid om de opleiding voor kraamverzorgster te volgen. Dit mooie beroep heb ik uitgevoerd totdat ons eerste kind zich aankondigde.

In 1975 ben ik getrouwd met Ludo. We zijn in Besoyen blijven wonen. Samen hebben we een zoon en een dochter.

Op zondag ging ik vaak met mijn ouders naar de kerk. In 1980 kwam de dirigent van het gemengd koor op een gegeven moment vragen of ik in het gemengd koor wilde komen zingen. Dit was het begin van vrijwilliger zijn in onze parochie.

Allerlei taken heb ik uitgevoerd. Enkele van die taken waren, bestuurslid van het koor, lid van het bestuur van de parochie Maria Onbevlekt Ontvangen, later van de parochie St.Jan-Maria, lid van de avondwakegroep, coördinator voor de misdienaars en kinderen voorbereiden op het sacrament van het Vormsel en de Communie. Kinderen voorbereiden op de H.Communie en het H.Vormsel doe ik nog steeds. Erg mooi om te doen.

Om mezelf hierin te bekwamen heb ik cursussen gevolgd, voornamelijk in het St.Janscentrum in Den Bosch. In 1993 ben ik hieraan begonnen en heb op 13 juni 1998 door Bisschop Terschure een zending gekregen als pastoraal assistente voor geloofsoverdracht. Deze zending heb ik nu al ruim veertien jaar.

Ook voor Slachtofferhulp Nederland mag ik al meer dan tien jaar mijn krachten inzetten. Als vrijwilliger krijg je hiervoor een gedegen opleiding om op een deskundige manier de hulp te bieden voor mensen die plotseling iets meemaken zoals een verkeersongeval of een misdrijf.

Intussen zijn Ludo en ik opa en oma van twee kleinkinderen geworden. Naast het vrijwilliger zijn in de parochie en bij slachtofferhulp, gaat natuurlijk ook naar hen de nodige aandacht uit.

Ik hoop nog jaren, met plezier in goede gezondheid, mijn steentje bij te dragen als vrijwilliger voor de gemeenschap.

Ans Maaijwee-de Kort