Diaken Anton van Diessen

Diaken Anton van Diessen

De diaken zult u regelmatig met de pastoor zien in vieringen. Daarnaast heeft hij zijn eigen taken en contacten. Daarom wil ook ik het verhaal bij het gezicht met u delen.

Vanaf de middelbare school ben ik een opleiding gaan volgen tot psychiatrisch verpleegkundige in Vught. Een geweldige opleiding waarin je ook veel leerde over jezelf. Tijdens die opleiding heb ik mijn vrouw Jaqui leren kennen. Na het voltooien van die opleiding zijn we in het Huwelijk getreden. Samen kregen we twee geweldige zonen die inmiddels ook hun eigen levenspad zijn gegaan. Sinds een aantal jaren mogen we ons ook al opa en oma noemen van een kleindochter en een kleinzoon.

Mijn carrière in de gezondheidzorg kreeg, na mijn militaire dienstplicht, een vervolg met een opleiding tot algemeen verpleegkundige. Na deze opleiding ben ik kort als verpleegkundige werkzaam geweest op Voorburg in Vught. Tot ik in Dongen aan de slag kon als afdelingshoofd van een afdeling met een meervoudige stoornis. Later werd deze stichting onderdeel van het psychiatrisch ziekenhuis ‘Jan Wier’ te Tilburg.

Met deze ervaringen ben ik in 1988 aangenomen als hoofd zorg in het verzorgingshuis Sint Janshof in Vlijmen. Deze functie veranderde tot locatiemanager. Vijftien jaar verzorgingshuis met de nodige veranderingen die zich afspeelde in de hele gezondheidzorg. Alles werd anders maar ik bleef die ik was.

Dan ga je bij jezelf te raden wat mijn drijfveer was en is: ‘als mens met en voor mensen werken.’ Hier over pratend met veel lieve mensen. Maar vooral pastoor Goedhart bracht mij in 2002 tot het besluit de opleiding tot permanent diaken te gaan volgen. Een weekendstudie van vier en een half jaar op het seminarie in ’s-Hertogenbosch. Een vormende studie waar je naast basisstudie op zoek gaat naar je roeping. Tijdens die opleiding kon ik een carrièreswitch maken door als koster en medewerker administratie aan de slag te gaan in mijn eigen parochie in Vlijmen. Zo kon ik al enige ervaring opdoen die me later van pas kwam.

Op 4 november 2006 kon ik door de wijding door mgr. Hurkmans mijn opleiding afronden. Direct gevolgd door een benoeming in de Bernse Maasparochies. Medio november 2008 heeft de bisschop mij gevraagd pastoor Allen te ondersteunen, welk verzoek ik met veel liefde heb omarmd. Vanaf 1 februari 2009 mag ik als diaken tevens werkzaam zijn in de Antonius parochie in Waalwijk. Met ingang van 1 augustus 2011 is mijn benoeming weer veranderd doordat mij eervol ontslag werd verleend in de Bernse Maasparochies en ik naast de Antonius van Padua parochie tevens een benoeming kreeg voor de parochie Sint Jan en Sint Clemens.

Graag wil ik mij krachten geven aan deze twee parochies om samen met pastoor Dorssers er één fijne parochie van te maken. Dat dit niet zonder hulp van boven en van de vele vrijwilligers kan, spreekt voor zich.

In gebed verenigd,
Diaken Anton van Diessen