Kapelaan Nguyen

Kapelaan Nguyen

Beste Parochianen,

Mijn naam is Nguyen Duc Minh (Minh is mijn voornaam; Nguyen is mijn achternaam, uit te spreken als ‘Nwin’). Ik ben een vluchteling uit Vietnam in de jaren 80, geboren in 1963.

In 1984 ben ik naar het seminarie in Rolduc (Kerkrade) gegaan om priester te worden. Na zes jaar studie ging ik naar het Bisdom Haarlem. Ik heb een jaar gestudeerd aan de toenmalige KTUA (Katholieke Theologische Universiteit Amsterdam). Na de studie afgerond te hebben, ben ik naar het bisdom Den Bosch gedaan. Daar werd ik in 1992 priester gewijd door Mgr. J. Terschure.

Direct na mijn wijding werd ik benoemd voor drie parochies: Hooge Mierde, Lager Mierde en Hulsel. In 2000 werd ik benoemd tot pastoor van de parochie Haaren en bleef daar tot 2011.

Samen met pastoor Dorssers, diaken Anton van Diessen en met onze pastoraal assistenten, wil ik mijn pastorale taak zo goed mogelijk vervullen. Ik zal mijn steentje bijdragen om samen ons geloof te beleven in onze parochie. Daarvoor vraag ik uw gebed, want alléén kan een mens niets.

Vriendelijke gegroet,

Pastor Minh