Pastoor Dorssers

Pastoor Dorssers

Pastoor Dorssers, deken van Heusden-Waalwijk-Zaltbommel

Nu woon ik in Waalwijk, maar ik kom van oorsprong niet uit deze streek; ik ben geboren in 1969 in Neer (L). Na het voortgezet onderwijs, volgde ik het MEAO en het HEAO in Sittard.

Ik heb gewerkt bij Ernst & Young Accountants, vanaf september 1991 in Venlo, en vanaf september 1995 in Roermond. Naast mijn werk nam ik de tweede fase van mijn accountantsopleiding ter hand en kon een doctoraal behalen aan de NIVRA-Nijenrode universiteit. In 1999 werd ik ingeschreven in het accountantsregister.

Ruim acht jaren had ik met plezier gewerkt, samen met fijne en vaak jonge en enthousiaste collega’s. Maar toch, de Heer had kennelijk andere plannen met mij. Ik voelde mij, ondanks voldoening in werk en studie, toch geroepen tot iets totaal anders. In 1999 kwam alles in een stroomversnelling. Met name ook de roepingenreis van het Sint-Janscentrum naar Lisieux heeft een en ander concreter gemaakt. Ik zegde mijn baan op en ging opnieuw studeren.

Het theoretische deel van mijn studie heb ik voornamelijk gevolgd aan de Katholieke Theologische Universiteit (KTU) te Utrecht. Een praktijkstage in Berg en Dal bij Nijmegen vormde de opstap naar een definitief engagement in het bisdom van ’s-Hertogenbosch. Na dat jaar rondde ik in het Sint-Janscentrum mijn scriptie aan de KTU af. In 2005 behaalde ik mijn doctoraal Theologie en werd ik diaken gewijd.

Mijn benoeming kreeg ik in de pastorale eenheid Odiliapeel-Volkel-Zeeland, waar ik na mijn priesterwijding (2006) bleef. Intussen (juni 2011) is deze pastorale eenheid door fusie opgegaan in de parochie Sint Petrus te Uden e.o. Met ingang van augustus 2011 ben ik pastoor van de parochies in Waalwijk en Waspik. Een mooie benoeming, met de uitdaging opnieuw een fusie te realiseren, dit maal met wat meer verantwoordelijkheid. Ik word daarin goed ondersteun door een fijn samenwerkend pastoraal team.

Sinds maart 2012 combineer ik deze benoeming met een benoeming tot deken van het dekenaat Heusden-Waalwijk-Zaltbommel.

In geloof verbonden,
pastoor Dorssers