Pauselijke Onderscheiding voor Mevr. Phily den Teuling

OnderscheidingPhilyDenTeulingOp zondag 21 juni heeft mevrouw Phily den Teuling aan het einde van de eucharistieviering in de St. Antoniuskerk de hoge pauselijke onderscheiding Pro ecclesia et pontifice ontvangen uit handen van pastoor/deken M. Dorssers. Deze onderscheiding wordt niet vaak toegekend; je moet nogal veel jaren je zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor de kerk en het geloof. En dat nu heeft Phily den Teuling werkelijk gedaan. In 1994 werd haar gevraagd zitting te nemen in het kerkbestuur van de toenmalige parochie Maria Onbevlekt Ontvangen in Besoyen, met in haar portefeuille de zorg voor gebouwen en de begraafplaats. Lid van een kerkbestuur ben je in principe voor maximaal acht jaar (2 maal 4 jaar). Toch heeft Phily den Teuling onlangs pas, na ruim 21 jaar, het parochiebestuur verlaten. Toen zij in 2002 aan aftreden toe was, ging de Maria parochie fuseren met de parochie in het centrum van Waalwijk, de St. Jan de Doper. Vriendelijk werd haar gevraagd nog even aan te blijven. Met hart en ziel zette zij zich in om dit samengaan van parochies te begeleiden: rustig, bescheiden en vakbekwaam. Toen een nieuw parochiebestuur gevormd werd, wilde niemand haar laten gaan en zo begon zij aan een nieuwe periode van acht jaar. Enkele jaren later herhaalde de geschiedenis zich, toen de parochie St. Clemens in Baardwijk samenging met de Sint Jan. Opnieuw werd een nieuw parochiebestuur geformeerd, waarbij de aanwezigheid van Phily den Teuling zeer gewenst was: drie kerkgebouwen, kerkhoven, pastorieën, een parochiezaal en omliggende gronden vormden in alle opzichten, maar vooral bouwkundig, een enorme klus die, zo werd gedacht, zij het beste kon klaren. Zo overschrijdt mevrouw Den Teuling  zelfs voor de tweede keer de maximale zittingsduur.

Wanneer in 2012 de grote fusie van alle parochiekerken in Waalwijk en Waspik voorbeid wordt, waardoor de St. Antonius kerk en de kerken St. Bartholomeus en St. Theresia in Waspik tot één grote parochie St. Jan de Doper worden samengevoegd, staat zij opnieuw als een rots in de branding en zet zij zich met hart en ziel in voor het welslagen van dit samengaan, begin 2013. Aan het begin van het jaar 2015 vindt het bestuur van de parochie voor haar een opvolger, die de omvangrijke taak voor het beheer en onderhoud van de gebouwen op zich kan nemen. Veel, heel veel dank is de katholieke gemeenschap van Waalwijk en Waspik verschuldigd aan mevrouw Phily den Teuling voor haar belangeloze, deskundige inzet gedurende meer dan twee decennia.